SIAU agraeix les nombroses mostres de suport rebudes. Si en toquen a un, ens toquen a tots!

Des de SIAU, abans de res, volem agrair i donar l’enhorabona a tots els docents que, de manera totalment desinteressada i altruista, varen voler participar en l’acte de protesta d’apuntar-se a diverses especialitats del concurs de mèrits. Podem afirmar amb rotunditat, després de les reaccions que hi ha hagut, que ha estat tot un èxit. Sobretot perquè gran part de la societat no era coneixedora del nyap que administració i sindicats havien aprovat. Totes les accions anteriors que duguérem a terme (reunions amb 6 grups parlamentaris distints, notes públiques, mobilitzacions al carrer, comunicacions constants amb l’administració que recentment ha estat castigada a les urnes, etc.), no varen bastar per crear consciència col·lectiva de les implicacions reals del que s’estava cuinant. Nosaltres ho advertírem moltes vegades, però mancava el més important: la voluntat política per aturar-ho tot i tornar a començar de bell nou. No obstant això, el darrer acte de protesta que iniciaren diferents docents, per evidenciar el sense sentit d’aquest procés de «desestabilització», ha acabat tocant la fibra a un gruix considerable del col·lectiu docent; llàstima que aquesta presa de consciència hagi arribat tan tard. Així i tot, més val tard que mai! I més quan s’està jugant amb l’educació dels nostres infants, les futures generacions. És contradictori que des de les institucions es parli d’empoderar l’alumnat i blindar un sistema de qualitat, el mateix temps que es porta a terme un concurs de mèrits que fa aigües de per tot. Fer-ho pitjor era molt difícil, si no impossible.

Però, el que ens resulta més denigrant i que el dia d’avui encara no s’ha pres plena consciència, és que els treballadors de l’administració pública són persones, i com a tal se les hauria de tractar. Una sèrie de persones que encara no han digerit els resultats electorals de diumenge passat i que veuen perillar bona part dels seus privilegis, s’han dedicat a menysprear amb la desqualificació, atacar mitjançant l’insult sistemàtic…, a representants sindicals de SIAU. Nosaltres consideram que aquesta mai ha de ser la via. La via adequada és una altra molt distinta. Es pot estar d’acord o en contra d’una postura, d’una acció, d’una opinió, però sense necessitat d’emprar la desqualificació o l’insult. Voler assenyalar una persona concreta pel simple fet de plantar cara a les injustícies, diu ben poc dels que ho fan. Consideram que durant les darreres hores s’han tornat a rebre atacs personals molt greus que provenen d’alliberats sindicals propers a alts càrrecs d’Educació i que de cap de les maneres tolerarem. Igualment, volem agrair les nombroses mostres de suport que hem rebut procedents de docents que han estat testimonis directes dels fets ocorreguts a través de les distintes xarxes socials.

Volem fer un clar advertiment a aquells que, resignats des dels seus llocs privilegiats, han decidit fer servir la via de la crispació i assenyalar persones lluitadores: des de SIAU no ens desviarem dels nostres objectius ni un mil·límetre. Continuarem denunciant les injustícies i posant el nostre granet d’arena perquè el col·lectiu docent recuperi de nou tots els drets perduts durant aquests darrers anys. Hi ha molta feina a fer per revertit tot el que s’ha destruït. Com per exemple aturar urgentment la LOMLOE, abans sigui massa tard, i retornar el poder als claustres. No ho dubteu, nosaltres no som un sindicat domesticat al servei del poder. Per això, si en toquen a un, ens toquen a tots!

El temps ha donat la raó a SIAU respecte al concurs de mèrits

Analitzat a fons el llistat de persones que treuen plaça en el concurs de mèrits es constata el que des de SIAU hem anat denunciant públicament. Les bases d’aquest concurs de mèrits deixaran a docents amb dècades d’experiència fora del sistema i d’altres sense cap any d’experiència a dins. Des de SIAU, des d’abans que es publiqués la llista provisional d’aspirants admesos ja advertírem del que passaria. Fins i tot anunciàrem públicament, i en diverses ocasions, que un grup de persones s’havien apuntat a multitud de matèries a tall de crítica, com a acte de protesta per agafar consciència de l’absurditat d’aquest procés de «desestabilització». Si bé és cert que no tothom que s’ha apuntat a diverses matèries ho ha fet com a acte reivindicatiu, existint un ampli ventall de motius, finalment el temps ens ha donat la raó i s’han confirmat les pitjors prediccions.

Ara, les persones que apareixen seleccionades a més d’una especialitat d’un determinat cos, poden renunciar a totes excepte una. El tràmit telemàtic obliga que l’aspirant es quedi almenys una especialitat de cada cos (encara que no vulgui). Per tant, tot i que hi hagi docents seleccionats a uns quants cossos que només es vulguin quedar amb una sola especialitat, se n’hauran de quedar vàries (una per cos) fins que es publiqui el llistat definitiu de seleccionats. Serà després de la publicació d’aquest darrer llistat que la Conselleria d’Educació podria permetre renunciar a cadascuna de les funcions d’altres cossos i que aquestes es poguessin aprofitar per a altres docents que estan pendents de què els hi arribi una plaça. En tot cas, la darrera paraula la tendrà l’administració, que pot facilitar que això passi o posar bastons a les rodes, com tan acostumats ens tenen.

Des de SIAU, insistirem quantes vegades calgui que el responsable de tot aquest caos i sense sentit no és el treballador sinó l’administració. Per aquesta raó, no contribuirem a assenyalar cap persona. Si en comptes de tractar al professorat com a simples «nombres», se l’hagués tractat com a «persones», tenint-les presents des de la primera fins a la darrera que es troba en frau de llei, aquest procés s’hauria desenvolupat de manera molt distinta. Són persones el que cal estabilitzar, i no places!

PSIB-PSOE, castigats per la seva terrible gestió

Resultats electorals 28-M

Des de SIAU demanam al proper/a conseller/a d’Educació que sigui dialogant i que no menystingui a la tercera força sindical en nombre de vots a l’ensenyament públic, a diferència del que ha fet fins ara Martí March, que ha vulnerat el nostre dret fonamental a la llibertat sindical i ha intentat impedir que poguéssim desenvolupar el nostre mandat representatiu, com la mateixa Fiscalia va confirmar recentment. La nostra veu i la de tot el professorat que representam ha de ser escoltada. Per aquest motiu, consideram urgent que se suspenguin les “negociacions” del desenvolupament del segon acord marc i s’iniciïn  nous consensos tenint en compte la representativitat sindical real. També li demanam que aturi immediatament la implantació de la LOMLOE, un experiment pedagògic que s’ha cuinat des de dins dels despatxos, sense escoltar el criteri dels vertaders professionals, els i les docents que estan al peu del canó. D’altra banda, tampoc no podem oblidar els qui ara mateix es troben en una situació més precària, els treballadors en frau de llei, és imprescindible entendre que s’han d’estabilitzar persones en comptes de places. 

Finalment, demanam una política educativa feta des del seny i la moderació, que respecti la llengua, la cultura i el territori. Els extrems no poden marcar la línia educativa de les Balears.

SIAU demana al professorat que no acati cap instrucció il·legal de la Conselleria sobre “excedències trimestrals”

Des de fa anys, la Conselleria d’Educació assegura als docents de les Illes Balears que les excedències s’han de sol·licitar i gaudir per trimestres sencers. Existeix un PDF de la Direcció General de Personal Docent, sense cap mena de base legal a escala normativa, que indica el següent: “Les excedències s’han de sol·licitar, sempre que sigui possible, per raons de planificació i d’organització educativa per trimestres escolars”. Per si no n’hi havia suficient, personal al servei de la Conselleria, afirma de manera verbal a treballadors, que si volen agafar-se una excedència per raons de guarda legal, o d’altres tipus, ho han de fer abans s’iniciï el trimestre. Bé, doncs ni a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ni a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005 (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), ni a cap altra normativa existent, si especifica allò que des de la Direcció General de Personal Docent s’intenta imposar al professorat. Per cert, l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, parla de reduccions horàries per trimestres en una tipologia de permisos, però en cap cas hi entren les excedències. Quant a la frase del PDF que us comentàvem al principi, treballadors de la Conselleria, de manera verbal, comenten als docents que si una persona acaba una maternitat a mitjan trimestre, se li pot concedir, per exemple, l’excedència per la cura d’un fill menor de tres anys amb posterioritat a l’inici del trimestre, o finalitzar-la abans que acabi el trimestre si l’infant compleix els tres anys. Però, tornant a la regla general sobre la durada trimestral de les excedències, intenten colar als docents una “norma” interna que, com ja hem dit abans, no té cap mena de base legal, per molt que ells recalquin i hi insisteixin que cal llegir-se el PDF que tenen penjat al seu web. I així es queden, tan amples! Un altre aspecte important a tenir en compte és que també imposen un tràmit telemàtic on, tant si vols com si no vols, has d’indicar una data de finalització, ja que de no fer-ho, el tràmit no et deixa finalitzar la sol·licitud. 

Demanam al professorat que no acati aquesta instrucció il·legal de la Conselleria en què afirma verbalment que “les excedències s’han de sol·licitar i gaudir per trimestres sencers”. Recomanam a tots els treballadors que vulguin gaudir d’una excedència que ho sol·licitin no només a través del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte sinó també mitjançant una instància a part explicant allò que considerin oportú, com per exemple que s’ha indicat una data de finalització tot i no saber-la (ja que si no es feia, no es permetia acabar la petició), que l’administració especifiqui a quina normativa s’hi indica que les excedències han de ser per trimestres (ara per ara no és possible indicar-ho, i menys amb un PDF sense validesa legal) i demanant també que la resposta a la denegació de l’excedència es faci per escrit i se signi, no de manera verbal (que és com ho fan). Així i tot, si se us denega el gaudi d’aquesta, contactau al més aviat possible amb nosaltres i acudirem als òrgans corresponents per comunicar-ho i perquè s’actuï immediatament contra aquesta mala praxi a què ens tenen tan acostumats.

Aquesta Conselleria, que ens posa impediments (als que cada dia ens deixam la pell) pel simple fet d’intentar exercir els nostres drets laborals, és la mateixa que, a l’hora, ha estat reclamant a docents per col·locar “a dit” dins l’administració sense respectar l’inici i finalització del trimestre. Ja ho diuen que no és el mateix Arnau que mestre Arnau!

La Conselleria d’Educació suspèn en infraestructures

Fa més de trenta anys que l’Associació de Pares i Mares de l’escola de Son Ferriol demana que es construeixi l’IES Son Ferriol, ja que l’alumnat que finalitza Primària s’ha d’acabar desplaçant a instituts que no queden a prop. Com diu la presidenta de l’APIMA del CEIP Son Ferriol: «Estam cansats de promeses i reunions». I és que els representants polítics de la Conselleria d’Educació, de fer «paseíllos» i vendre fum van sobrats!

Aquests dies, no només residents de Son Ferriol varen sortir al carrer per exigir rapidesa en la construcció de l’institut, sinó que també sortí a protestar la comunitat educativa de Cas Capiscol de Palma, exigint solucions contra la calor. Es reclamen ombres al pati i millores a la façana de les aules. Recordem que la gran vidriera del gimnàs, actua de forn, impedint que s’hi pugui estar durant les activitats d’exercici físic. El director del centre afirmà: «És un pati negacionista», afegint que «amb el clima que tenim i el canvi climàtic que ens espera, un pati sense cap ombra és negar la realitat». La presidenta de l’AMIPA explicà que de l’Administració «les respostes que rebem són: és difícil, és l’edifici, s’hi ha de fer obra, no sabem com solucionar-ho…». Aquesta problemàtica perdura des de l’any 2005 i encara no s’hi ha posat remei.

En aquest sentit, no hem d’oblidar que fa més de deu anys que l’associació de pares i mares del CEIP de Caimari demanen una escola nova. També està pendent la construcció de l’ampliació de l’escola de Son Carrió, del nou CEIP La Femu i un llarg etcètera. Mentrestant, Educació s’umpl la boca de les seves inversions en infraestructures, al mateix temps que haurà donat l’esquena durant dècades a projectes que eren i continuen sent imprescindibles per la comunitat educativa.

La Conselleria d’Educació continua negant-se a acatar les sentències judicials que perd

Dia 11 d’octubre de 2022, per sentència judicial, la Conselleria d’Educació va ser condemnada a haver de pagar al secretari general de SIAU les diferències retributives consolidades, durant un període de baixa, en el segon trienni i primer sexenni, més els interessos corresponents. Ha passat més de mig any d’ençà que es dictà aquesta sentència pionera en el nostre territori i encara ara no s’han abonat els interessos corresponents; tot i que Conselleria ha estat informada en diverses ocasions. Encara més, fa mesos, a les respostes rebudes per escrit per part del Servei Jurídic de la Conselleria, es va comunicar el següent: «se li farà el pagament dels interessos», i també que «el Servei de Retribucions està fent un informe de quantificació per passar a UGE». Recordem que quan es paga de més a docents i se’ls hi demana que retornin els doblers, no es produeixen aquestes llargues demores.

A tot això, cal afegir que des de SIAU, fa temps que vàrem iniciar una sèrie de reclamacions de docents afectats exactament pels mateixos motius, perquè se’ls hi denega el pagament de les pujades salarials consolidades durant períodes de baixa. Cap d’aquestes reclamacions ha estat contestada i, per tant, en cas de persistir el silenci administratiu entorn aquesta qüestió i no resoldre’s a favor dels afectats, tornarem a acudir als jutjats, aquesta vegada amb una clara jurisprudència a favor, que l’administració sota la direcció de Martí March ha decidit ignorar per complet. És sorprenent com actua aquesta Conselleria quan no digereix perdre davant dels tribunals de justícia. En comptes d’acceptar que viu en un estat de dret, on hi ha unes lleis i uns pronunciaments judicials que s’han de respectar, opta per fer tot el contrari.

Avui, com ja vàrem anunciar dia 5 de novembre de l’any passat, ens tornam a posar a disposició de tots els docents de les Illes Balears afectats que vulguin reclamar a través del nostre sindicat (en cas de no haver-ho fet encara) les pujades salarials que haguessin consolidat durant períodes de baixa per incapacitat temporal, per tal que la Conselleria d’Educació els hi hagi de fer l’abonament, en compliment d’aquesta primera sentència a les Illes Balears, la 610/22 del Contenciós Administratiu número 2 de Palma.

La Policia Nacional intervé a les concentracions de SIAU i informa de la necessitat que la Conselleria s’assegui a dialogar amb nosaltres

Concentració SIAU a favor dels PTFP

SIAU avui s’ha concentrat a diversos punts de les Illes Balears per protestar contra la política de l’immobilisme i la manca de diàleg de l’actual conseller d’Educació. Ens trobam amb una falta d’empatia, procedent dels representants polítics que dirigeixen l’educació en aquestes illes, que és del tot intolerable. Cal que se solucioni urgentment la problemàtica del professorat que no se’l permet passar del grup A2 al grup A1, tant dels funcionaris de carrera com dels funcionaris interins. Hi ha comunitats autònomes que han aprovat complements específics per compensar la diferència salarial que hi ha entre uns i altres. A igual feina, igual sou! Per què la Conselleria d’Educació no fa el mateix en el cas de les Illes Balears mentre la normativa estatal no canviï? Tampoc podem oblidar tot el professorat tècnic d’FP que després de prestar dècades de servei a l’educació d’aquesta terra, aquest curs se’ls ha tret al carrer. Ahir la dona d’un dels afectats, li va fer arribar una carta al conseller explicant que el seu marit ha patit un episodi greu de convulsions fruit d’haver acabat en el carrer. I tot això passa el mateix temps que altres territoris han permès a aquest professorat poder continuar treballant, encara que quan varen accedir a la professió ho fessin amb titulacions no universitàries. 

En aquests moments, observam estupefactes com la Conselleria d’Educació ha decidit aplicar la pitjor recepta de totes: discriminar i menysprear als seus treballadors. Avui SIAU ha dit basta i per això hem sortit tots i totes a reivindicar que se’ns escolti, es dialogui i se solucioni tot aquest despropòsit. En un dels punts on ens hem concentrat, a la Conselleria d’Educació, ha acabat intervenint el personal de seguretat de la banca, el de la Conselleria i la Policia Nacional. Hem demanat que el conseller Martí March baixés a parlar amb el professorat que ha assistit a la concentració, o si ell no volia que almenys ho fes algun representant de l’administració. En tot moment la resposta ha estat la negativa absoluta. Fins i tot la Policia Nacional ha hagut de mediar i demanar que algú sortís dels seus despatxos per atendre’ns. Una senyora, en representació de la Conselleria, ha afirmat: “ningú baixarà, si voleu una reunió o que se us rebi, enviau un correu electrònic a educacio@caib.es”. Nosaltres li hem explicat que portam sol·licitant una reunió al conseller Martí March des de dia 31 d’agost de 2022, i que ho hem sol·licitat per diverses vies: registre, correus electrònics, trucades, missatges de WhatsApp, entre altres, i que no ens ha volgut rebre. Una manera d’actuar que denota una manca de respecte molt gran, poca empatia i tarannà gens dialogant amb els treballadors, els representants sindicals i, en definitiva, el col·lectiu de PTFP. Finalment, la darrera resposta de la Conselleria davant nosaltres i davant la Policia Nacional ha sigut la següent: “Doncs si el conseller no us rep, enviau un correu electrònic cada 10 minuts durant cada dia de la setmana demanant que es produesqui aquesta reunió”. Sense comentaris! La Policia Nacional, que ha estat testimoni de com s’han desenvolupat els esdeveniments, s’ha compromès a redactar un informe on deixarà constància de la necessitat que es produeixi aquesta reunió, ja que el malestar i tensió dels docents afectats previsiblement anirà en augment. Un altre aspecte que ha quedat palès durant la jornada d’avui, ha sigut l’impediment a poder registrar el manifest del col·lectiu d’afectats. Se’ns ha dit que podíem registrar-ho, però un cop érem a les dependències del registre, l’administració ens anava passant constantment persones a davant que havien arribat després de nosaltres, per aquest motiu hem hagut d’acabar partint sense poder dur a terme el registre del document. 

Des de SIAU, des del principi hem empatitzat amb el col·lectiu de PTFP afectats. Entenem que el malestar té solució, com han fet altres territoris, però dins l’actual Conselleria d’Educació no hi ha la més mínima voluntat política de revertir aquestes injustícies. La d’avui és una més de moltes altres protestes que durem a terme. Sortirem al carrer totes les vegades que calgui fins que se’ns escolti i aquells servidors públics que tenen l’obligació de donar la cara i facilitar la vida a la ciutadania s’asseguin amb nosaltres per dialogar i revertir tot el mal que estan fent.

Convocam concentracions per dimarts 16 de maig a les 12 hores!

Dimarts dia 16 de maig vine a protestar a les 12 hores davant la Conselleria d’Educació i les Delegacions Territorials d’Educació d’Eivissa i Maó. Ens sobren els motius davant les discriminacions que els PTFP estam patint procedents de l’actual Conselleria. No volem més discriminacions i menyspreu cap al nostre col·lectiu. A igual feina, igual sou. També demanam un diàleg sincer amb tots els afectats per aquesta i la resta de situacions injustes que durant aquests anys no han fet més que incrementar-se.

La Conselleria s’embulla i contradiu el seu propi informe sobre les indemnitzacions

Arran de la publicació que vàrem treure ahir, la Conselleria d’Educació ha volgut sortir del pas excusant-se amb què tots els que ocupin vacants, ho fan per espai de tres anys i que, per tant, podrien accedir a les indemnitzacions si reuneixen les condicions del procés d’estabilització. Des de SIAU ens demanam: què té a veure que una vacant sigui d’un any o de tres anys a l’hora de cobrar una indemnització? La llei en cap moment diu que només podran accedir a les indemnitzacions aquells que ocupin vacants de tres anys. També s’han defensat dient que l’informe (el mateix que la Conselleria ens va proporcionar fa uns dies) no és d’enguany sinó del 2022. Deu ser que els seus informes caduquen cada vegada que comença un nou any, encara que els signi ni més ni menys que el cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent.

Tornant a la part de l’informe on s’afirma que: “En el cas del personal docent entenem que no concorren les circumstàncies de les que es deriva aquesta compensació econòmica pel fet que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual i, a més, hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés”, hi trobam esmentats dos motius:

  1. Que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual.
  2. Que hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés.

Instam a la Conselleria a què expliqui a quina llei es lliga el dret a cobrar una indemnització a tenir un tipus de nomenament o un altre. Encara més, què passa amb tot el professorat que els darrers anys han obtingut una vacant però ara no? I amb tots els interins que tenen una vacant de durada màxima de tres anys i dia 31 d’agost d’enguany se’ls cessarà? I amb els substituts amb fulls de serveis de més d’una dècada? Hem de tornar a insistir que l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública exactament diu: “Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización”. Com tothom pot comprovar aquest article no fa cap menció ni a les vacants ni, conseqüentment, la durada d’aquestes. Succeint el mateix amb la resta de normativa vigent.

Exigim a la Conselleria d’Educació que deixi de jugar amb els i les docents, que sigui sincera i expliqui a tot el professorat si pensa fer cas a l’informe que vàrem publicar ahir, si el pensa contradir i pagar indemnitzacions a només una petita part dels seus treballadors o quina fórmula finalment pensa aplicar. Avui és dia 9 de maig, falta poc perquè el curs finalitzi i abans del dia 1 de setembre el professorat interí té dret a saber si aquesta Conselleria pensa continuar maltractant als seus treballadors o pensa aplicar l’article 2.6 de la Llei 20/2021 fora restriccions absurdes que no apareixen per escrit a cap normativa. Des de SIAU no volem que cap interí/na que vegi finalitzada la seva relació amb l’Administració quedi fora indemnitzar. Per això, batallarem el que calgui!

SIAU fa públic, com a mostra de transparència, l’informe amb què es pretén excloure als i les docents de les indemnitzacions procedents dels processos d’estabilització

Informe del cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent

A petició de la Direcció General de Pressuposts, el cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent, va emetre un informe sobre el càlcul de les indemnitzacions que s’haurien de pagar a conseqüència dels processos d’estabilització del funcionariat docent en el pitjor dels escenaris possibles. Com és sabut, l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública diu: “Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización”.

A l’esmentat informe del cap del Departament de Gestió de Personal Docent (que l’administració ens ha fet arribar recentment) s’afirma el següent: “En el cas del personal docent entenem que no concorren les circumstàncies de les que es deriva aquesta compensació econòmica pel fet que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual i, a més, hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés”.

Des de SIAU, ens resulta indignant que es vulgui jugar d’aquesta manera amb el professorat i excloure’l de les indemnitzacions, sobretot si tenim en compte que la mateixa Conselleria i els seus sindicats varen animar als i les docents a desembutxacar importants quantitats econòmiques, dient-los que s’apuntessin fins i tot a matèries de les quals no tenien coneixements, sota l’amenaça, si no ho feien, de no cobrar la corresponent indemnització en cas d’anar-se’n al carrer. No va ser fins després d’haver finalitzat el termini per apuntar-se al concurs-oposició extraordinari que varen rectificar proposant la devolució de les taxes a una part del professorat que havia seguit al peu de la lletra la directriu d’inscriure’s al que fos. I per si no n’hi havia prou, el dia d’avui, al web oficial de la Direcció General de Personal Docent hi continua apareixent el següent missatge: “La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l’article 2.6 de la llei 20/2021”. Com és possible que a l’informe que SIAU avui comparteix, en exclusiva, diguin tot el contrari que en el missatge que apareix públicament a la seva plana web? Enganyar als i les professionals de l’ensenyament amb un tema tan seriós com aquest resulta escandalós. Per aquest motiu SIAU ha decidit fer-ho públic. Els i les docents tenen dret a conèixer aquesta informació ara, no en el moment que es vegin de peus al carrer i la Direcció General de Personal Docent els hi negui el dret a percebre la corresponent indemnització.

Informació pública de la plana web de la Direcció General de Personal Docent

En el document també s’indica que: “Així i tot, la Direcció General de Pressuposts ha sol·licitat un informe sobre la despesa que comportaria el pitjor dels escenaris possibles, què és aquell on les 2.646 persones amb més anys de servei acabin la seva relació amb l’Administració com a resultat dels procés d’estabilització”. Finalment, es conclou que: “Amb tot això, l’estimació de la despesa de les indemnitzacions que s’haurien de pagar com a conseqüència del que estableix l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en el pitjor dels casos és de 57.724.183,12 euros”.

SIAU farà costat a tot el professorat que se’l vulgui privar de la corresponent indemnització, acudint als tribunals de justícia quantes vegades calgui. Nosaltres no som un torcaboques d’un sol ús!