SIAU ha exercit el dret d’accés a la informació pública per identificar els funcionaris interins que han sigut reclamats pels sindicats i la Conselleria

Avui, moltes famílies de Balears amb nombroses càrregues econòmiques han constatat com un dels seus membres perdia la feina, la majoria d’ells pocs anys abans de la jubilació. Per una banda, una trentena de PTFP després de molts d’anys de serveis, s’han vist abocats al carrer perquè ja no se’ls reconeix la seva formació acadèmica (a diferència del que ha passat en altres comunitats autònomes, on sí que se’ls ha permès continuar fins a la jubilació). A això li hem d’afegir que un centenar de docents, també amb molts d’anys de serveis, han quedat fora feina per motius, en la majoria de casos, aliens a ells. I per si encara no era suficient, al voltant d’un centenar de places que cada any queden alliberades, les dels “reclamats” sindicals i de l’administració, enguany s’han guardat pel setembre, fet que ha provocat:

1. Que no es pogués identificar als funcionaris interins que són reclamats pels sindicats i l’administració. En l’adjudicació d’aquest estiu, a diferència dels cursos passats, consta que els “reclamats” treballen en un centre educatiu.

2. Que un centenar de docents quedessin fora adjudicació a l’estiu perquè totes les places dels “reclamats” enguany es va decidir que no s’adjudicarien fins al setembre.

3. Que un centenar de docents que ara sí, per setembre, podran accedir a aquestes places alliberades (les dels “reclamats”) hauran perdut dies de sou, cotització i puntuació.

Des de SIAU, davant aquesta manca de transparència, hem exercit el dret d’accés a la informació pública a través de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat. Per tant, la Conselleria d’Educació i Formació Professional tard o d’hora haurà d’acabar identificant als “reclamats”. Això sí, les conseqüències negatives que haurà generat aquest canvi de criteri per part de l’administració, ja no es podran revertir.