SIAU celebra una sentència pionera que repercuteix positivament a tot el funcionariat de les Illes Balears

Extracte 1 de la sentència pionera guanyada

Joan Crespí, secretari general de SIAU, aquests dies ha rebut una sentència pionera que per primera vegada crea jurisprudència a les Illes Balears i repercuteix positivament a tot el funcionariat del nostre territori, no només al d’educació.

Els fets es remunten al maig i juny de l’any 2020, quan Joan Crespí consolidà un segon trienni i un sexenni, estant en situació de baixa per incapacitat temporal. Un cop finalitzada la baixa, sol·licità l’abonament, amb efectes retroactius, de tots els imports pendents. Educació va optar per fer silenci administratiu a la sol·licitud registrada, tampoc va voler respondre a la petició via correu electrònic i, per acabar-ho d’adobar, quan es contactà telefònicament amb la Conselleria d’Educació, davant l’advertiment que en altres comunitats autònomes es reconeixia aquest dret, que a la Península existien sentències judicials a favor i que, per tant, s’optaria per demandar-los si no es portava a terme l’esmentat pagament, la seva resposta fou: «Si et fa il·lusió demandar-nos, endavant!». Actituds prepotents com aquestes diuen ben poc de les persones que ocupen actualment els càrrecs de responsabilitat dins la Conselleria d’Educació. Tal vegada si les condemnes judicials que sovint reben les paguessin de la seva pròpia butxaca, s’ho pensarien una mica més abans d’optar per anar en contra dels drets dels docents.

Extracte 2 de la sentència pionera guanyada

La Conselleria d’Educació, assistida pel cos d’advocats de la CAIB, finalment ha estat condemnada a pagar l’import reclamat més els interessos corresponents. I, a més, es tracta d’una sentència ferma, que no es pot recórrer. Des de SIAU, celebram que aquesta sentència pionera repercuteixi positivament a tot el funcionariat de les Illes Balears, ja que crea un precedent que convida a reclamar davant la resta d’administracions de les illes que fins ara tampoc no aplicassin aquest criteri. També volem afegir que ens posam a disposició de tots els docents de les Illes Balears que vulguin començar a reclamar a través del nostre sindicat les pujades salarials que haguessin consolidat durant períodes de baixa per incapacitat temporal, per tal que la Conselleria d’Educació els hi hagi de fer l’abonament, en compliment d’aquesta primera sentència a les Illes Balears, la 610/22 del Contenciós Administratiu número 2 de Palma.