SIAU rep les claus del local sindical de Mallorca

Imatge d’una de les taules del local sindical de SIAU

Des de SIAU ens alegram que finalment la Secretaria General, sota les ordres de Tomeu Barceló, avui ens hagi fet entrega de les claus del nostre local sindical de Mallorca, en compliment de l’article 8.2 c), LOLS, que reconeix el dret (sense perjudici del que s’estableixi mitjançant conveni col·lectiu) de les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació als comitès d’empresa i als òrgans de representació que s’estableixin a les administracions públiques o compten amb delegats de personal a “la utilització d’un local adequat on puguin desenvolupar les seves activitats en aquelles empreses o centres de treball amb més de 250 treballadors”.

Avui, quan se’ns han entregat les claus, hem pogut acabar de constatar la diferència abismal de tracte i acatament de la llei que observam entre distints departaments de la mateixa Conselleria d’Educació. Mentre que la Secretaria General, que gestiona el tema dels locals sindicals, té clara la llei i no s’ha plantejat en cap moment vulnerar la nostra llibertat sindical, la Direcció General de Personal Docent, sota les ordres de Rafaela Sánchez, encara no ens ha descongelat els recursos humans als quals tenim dret per mandat electoral. Ara com ara continua volent aplicar, per primera vegada després de dues legislatures senceres, un Acord del Consell de Govern de l’any 2006 que roman suspès i que no diu el que ells volen fer creure; entenem que amb la finalitat de mantenir el crèdit horari a aquells sindicats que s’han desplomat, a costa de robar-nos quasi un any del nostre mandat electoral. Hem d’insistir que aquest criteri mai s’havia aplicat en vuit anys. Un escàndol antidemocràtic sense precedents a les Illes Balears. Us imaginau que per maig hi hagués un canvi de color en el Govern i robassin quasi un any del mandat electoral al nou Govern? I això no és tot. Hi ha molt més a dir d’aquest tema, però en aquests moments ens hem d’esperar, ja que s’haurà d’acabar de tractar en profunditat en els tribunals de justícia. En tot cas, ara que disposam d’un local sindical sense recursos humans (ni tan sols a mitja jornada), us pregam que si ens voleu visitar, abans concerteu una entrevista amb nosaltres i acordaríem dia i hora per dur a terme la trobada. Ens localitzareu al carrer de Gregorio Marañón 3, Palma. Us informam que quan entreu dins l’edifici heu d’agafar el passadís fins al fons a mà dreta, i allà estarem.

Com a reflexió final, destacar que SIAU sap valorar quan la gestió es fa com toca (com ha estat, almenys fins ara, el cas de la Secretaria General) i quan es fa de manera nefasta (com és el cas de la Direcció General de Personal Docent). A veure si els darrers agafen mostra dels primers!