La Fiscalia considera que la Conselleria d’Educació ha vulnerat el dret fonamental de llibertat sindical de SIAU

Martí March i Rafaela Sánchez

Dia 27 de gener vàrem anunciar públicament la demanda judicial interposada contra la Conselleria d’Educació per vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, ja que la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va decidir segrestar la voluntat democràtica sorgida de les urnes a les passades eleccions sindicals de dia 1 de desembre de 2022 i congelar l’ús lliure del crèdit horari de SIAU fins al dia 1 de setembre de 2023. Avui celebram quela Fiscalia ens acabi de donar la raó en considerar també que la Conselleria d’Educació ha vulnerat els nostres drets sindicals.

Aquesta setmana hem rebut el pronunciament de la Fiscalia amb molta satisfacció, ja que des de fa temps diversos representants sindicals de SIAU ens sentim perseguits i amenaçats per representants de l’Administració, que intenten impedir a tot preu que puguem exercir amb llibertat el nostre mandat representatiu. Constantment rebem comunicacions i pressions (per distintes vies) on se’ns amenaça en retallar-nos el nostre sou, entre altres, pel simple fet d’intentar exercir el nostre mandat representatiu sorgit de les urnes. Observam, estupefactes, que dins la Conselleria d’Educació s’hi ha instaurat un règim vexatori, que no entén de lleis, ni de drets fonamentals.

L’argument que la Conselleria d’Educació utilitza per robar-nos quasi un any del nostre mandat representatiu, al mateix temps que manté a altres sindicats més del triple d’alliberats dels que per normativa poden tenir, gira entorn l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 (BOIB Núm. 55 de 15.04.2006). Segons la Conselleria, aquest acord obliga que els crèdits horaris durin tot el curs escolar i, un cop iniciat aquest, no se’n puguin concedir de nous. Criteri que durant aquestes dues darreres legislatures del PSIB-PSOE no s’ha aplicat mai. Però, el més greu de l’assumpte és que aquest acord, com la mateixa Fiscalia afirma: «en altres ocasions s’ha considerat per la mateixa Administració d’eficàcia suspesa». És a dir, la directora general de Personal Docent a pics signa una resolució on l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 passa a tenir plena vigència i, altres vegades, signa una resolució en sentit totalment contrari, afirmant que aquest acord roman suspès. Des de SIAU compartim el que diuen tresexemples de resolucions signades per Rafaela Sánchez (una d’elles conjuntament amb Martí March), i dirigides a la mateixa persona, que entren objectivament en contradicció:
– Resolució del 23 de gener de 2023: afirma que l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 «determina que la durada dels crèdits horaris del sector docent han de coincidir amb el curs escolar, amb la qual cosa, pertoca denegar aquesta sol·licitud tenint en compte que pretén el gaudi dels alliberaments a partir del 16 de gener de 2023».
– Resolució del 30 de novembre de 2020 (signada conjuntament amb M. March): afirma que l’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2011 (BOIB Núm. 145 de 27.09.2011) va deixar sense efecte que la durada dels crèdits horaris del sector docent han de coincidir amb el curs escolar.
– Resolució del 22 d’octubre de 2019: afirma que l’Acord de 7 d’abril de 2006 va ser suspès per l’Acord de 23 de setembre de 2011 i que les condicions que s’hi estableixen relatives al gaudi temporal dels alliberaments i a la prohibició de modificacions o substitucions no són aplicables als alliberaments actuals. També que l’Acord de 6 de juliol de 2018 (BOIB Núm. 84 de 07.07.2018) parla d’alliberats compensatoris (no podent-se aplicar tampoc el que es pretén).

Conclusió final de la Fiscalia

Per tant, ens trobam amb una representant política que exerceix el seu càrrec amb total arbitrarietat, violant l’estat de dret, en signar resolucions que objectivament es contradiuen entre elles, negant-se a aplicar els resultats electorals del mes de desembre i imposant-nos un acord del Consell de Govern que està suspès i, a sobre, no especifica enlloc el que pretén fer creure (fet que fins i tot la mateixa Fiscalia aprecia). Un escàndol majúscul que no hauria de deixar indiferent a cap persona que es consideri demòcrata. Estam davant un estild’actuació que podria ser considerat prevaricador i que mereix una resposta contundent.

La Fiscalia, referint-se a la Conselleria, també afirma:

«I a més obviant per complet un fet nou com és el de la recent celebració d’unes eleccions sindicals amb la conseqüència que els representants sindicals triats han de poder exercir amb plenitud els seus drets sindicals en tots els àmbits i des del mateix moment d’entrar en l’exercici del seu mandat, perquè la demora imposada per l’Administració els priva de les seves garanties i drets sindicals recollits en la legislació vigent».

Des de SIAU, davant una vulneració de drets fonamentals tan evident, exigim les dimissions de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March. Aquesta clara violació de l’estat de dret no pot quedar impune. Després del pronunciament de la Fiscalia i per salubritat democràtica consideram que han d’abandonar els seus càrrecs immediatament.