Oberts els tràmits de reintegrament de les taxes del dret de participació als processos selectius que es duran a terme enguany

OBSERVACIÓ IMPORTANT: Aquest tràmit (referint-nos al concurs oposició extraordinari) no és pels aspirants admesos que vulguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, el qual s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi el procediment selectiu.