SIAU fa públic, com a mostra de transparència, l’informe amb què es pretén excloure als i les docents de les indemnitzacions procedents dels processos d’estabilització

Informe del cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent

A petició de la Direcció General de Pressuposts, el cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent, va emetre un informe sobre el càlcul de les indemnitzacions que s’haurien de pagar a conseqüència dels processos d’estabilització del funcionariat docent en el pitjor dels escenaris possibles. Com és sabut, l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública diu: “Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización”.

A l’esmentat informe del cap del Departament de Gestió de Personal Docent (que l’administració ens ha fet arribar recentment) s’afirma el següent: “En el cas del personal docent entenem que no concorren les circumstàncies de les que es deriva aquesta compensació econòmica pel fet que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual i, a més, hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés”.

Des de SIAU, ens resulta indignant que es vulgui jugar d’aquesta manera amb el professorat i excloure’l de les indemnitzacions, sobretot si tenim en compte que la mateixa Conselleria i els seus sindicats varen animar als i les docents a desembutxacar importants quantitats econòmiques, dient-los que s’apuntessin fins i tot a matèries de les quals no tenien coneixements, sota l’amenaça, si no ho feien, de no cobrar la corresponent indemnització en cas d’anar-se’n al carrer. No va ser fins després d’haver finalitzat el termini per apuntar-se al concurs-oposició extraordinari que varen rectificar proposant la devolució de les taxes a una part del professorat que havia seguit al peu de la lletra la directriu d’inscriure’s al que fos. I per si no n’hi havia prou, el dia d’avui, al web oficial de la Direcció General de Personal Docent hi continua apareixent el següent missatge: “La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l’article 2.6 de la llei 20/2021”. Com és possible que a l’informe que SIAU avui comparteix, en exclusiva, diguin tot el contrari que en el missatge que apareix públicament a la seva plana web? Enganyar als i les professionals de l’ensenyament amb un tema tan seriós com aquest resulta escandalós. Per aquest motiu SIAU ha decidit fer-ho públic. Els i les docents tenen dret a conèixer aquesta informació ara, no en el moment que es vegin de peus al carrer i la Direcció General de Personal Docent els hi negui el dret a percebre la corresponent indemnització.

Informació pública de la plana web de la Direcció General de Personal Docent

En el document també s’indica que: “Així i tot, la Direcció General de Pressuposts ha sol·licitat un informe sobre la despesa que comportaria el pitjor dels escenaris possibles, què és aquell on les 2.646 persones amb més anys de servei acabin la seva relació amb l’Administració com a resultat dels procés d’estabilització”. Finalment, es conclou que: “Amb tot això, l’estimació de la despesa de les indemnitzacions que s’haurien de pagar com a conseqüència del que estableix l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en el pitjor dels casos és de 57.724.183,12 euros”.

SIAU farà costat a tot el professorat que se’l vulgui privar de la corresponent indemnització, acudint als tribunals de justícia quantes vegades calgui. Nosaltres no som un torcaboques d’un sol ús!