PSIB-PSOE, castigats per la seva terrible gestió

Resultats electorals 28-M

Des de SIAU demanam al proper/a conseller/a d’Educació que sigui dialogant i que no menystingui a la tercera força sindical en nombre de vots a l’ensenyament públic, a diferència del que ha fet fins ara Martí March, que ha vulnerat el nostre dret fonamental a la llibertat sindical i ha intentat impedir que poguéssim desenvolupar el nostre mandat representatiu, com la mateixa Fiscalia va confirmar recentment. La nostra veu i la de tot el professorat que representam ha de ser escoltada. Per aquest motiu, consideram urgent que se suspenguin les “negociacions” del desenvolupament del segon acord marc i s’iniciïn  nous consensos tenint en compte la representativitat sindical real. També li demanam que aturi immediatament la implantació de la LOMLOE, un experiment pedagògic que s’ha cuinat des de dins dels despatxos, sense escoltar el criteri dels vertaders professionals, els i les docents que estan al peu del canó. D’altra banda, tampoc no podem oblidar els qui ara mateix es troben en una situació més precària, els treballadors en frau de llei, és imprescindible entendre que s’han d’estabilitzar persones en comptes de places. 

Finalment, demanam una política educativa feta des del seny i la moderació, que respecti la llengua, la cultura i el territori. Els extrems no poden marcar la línia educativa de les Balears.