Les prediccions de SIAU es compleixen: la Conselleria d’Educació avui pretén crear un nou grup de treball “fantasma” per repartir més alliberats als sindicats presents a la mesa sectorial

Dia 3 de març de 2023 ja vàrem advertir que les presses d’alguns en signar un nou Acord marc, havent incomplert l’anterior, responien a tres motius, d’entre els quals un d’ells era blindar privilegis. A continuació us reproduïm que vàrem explicar entorn d’aquest motiu: «és el més important per la Conselleria i els seus sindicats, i respon únicament a la preocupació davant la possibilitat de perdre els seus privilegis a les eleccions de maig. Hem de tenir present que aquests darrers vuit anys no només hi ha hagut un augment molt significatiu d’alts càrrecs, assessors, ATDs…, sinó també d’alliberats sindicals. En el cas dels alliberats sindicals aquests no han aturat d’augmentar a través de la creació de grups de treball «fantasma» que després no duien a terme les corresponents reunions. Això sí, cap dels sindicats, que actualment hi ha a la mesa sectorial i se n’aprofiten, ha posat el crit al cel. Han fet silenci absolut, com si la cosa no anés amb ells mentre en poguessin treure profit. A aquest nou Acord marc s’hi especifica la creació de més comissions i grups de «treball»: un grup de treball per revisar el catàleg de malalties professionals, una subcomissió de seguiment específica en relació amb els plans d’infraestructures i una comissió mixta de seguiment i coordinació; per si aquests darrers vuit anys no s’havien creat suficients comissions i grups de treball «fantasma» a canvi de regalar més alliberats als sindicats i d’aquesta manera mantenir-los contents. Està clar que pel que interessa sempre hi ha pressupost.»

SIAU ha estat informat que avui dimarts la Conselleria d’Educació pretén crear, amb el vistiplau dels seus sindicats, un nou grup de treball per obsequiar amb 3 alliberats extra cadascuna de les organitzacions presents a la mesa sectorial. Com si no tinguessin suficients alliberats ja (concretament 91 alliberats, segons xifres oficials de la mateixa Conselleria que ens comunicaren dia 12 de gener d’enguany). Es veu que hi ha doblers per això, però no n’hi ha per pagar una carrera professional digna (com la que cobren la resta de funcionariat del grup A1 i A2), per retornar-nos el 2,9% sencer que encara ens deuen, per aprovar un complement retributiu que compensi la discriminació que pateixen els PTFP que no se’ls ha permès integrar-se dins del grup A1, per mantenir en els seus llocs de treball als docents que després de dècades de servei se’ls ha expulsat al carrer…

A tot l’Estat, des de fa dècades, sindicats que estan presents a diverses meses sectorials, participen també a les meses tècniques sense necessitat d’haver de disposar d’un crèdit horari extra per poder assistir-hi i tractar els temes oportuns. Els sindicats avui presents a la mesa sectorial no només disposen dels alliberats als quals tenen dret per normativa estatal sinó també d’un generós extra d’alliberats, els compensatoris, que provenen d’un acord autonòmic. Per si no n’hi havia suficient, l’any 2018 (abans que arribés la COVID) es concediren 2,5 alliberats més a cada sindicat present a la mesa sectorial (curiosament sense produir-se, en el temps, les corresponents reunions de treball) i ara, poc abans que la Conselleria d’Educació passi a mans d’un altre partit polític, fruit de la recent desfeta electoral, la directora general de Personal Docent pretén concedir encara més alliberats sindicals als de sempre. Ho fa just abans d’abandonar la Conselleria i estant en funcions. Això sí, mantenint a SIAU sense cap alliberat, en una clara vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical, com la mateixa Fiscalia ha reconegut de manera contundent. Quina mostra «d’exemplaritat» la d’alguns polítics! Aquestes darreres setmanes, molts docents, observant amb perplexitat com encara actua aquesta administració, recordam la famosa frase, que no traduirem, del «todo atado y bien atado». I davant aquest desgavell, algú no entén que pot haver passat perquè els docents retiressin la confiança als actuals i en funcions dirigents d’Educació?