Resultat de la consulta de SIAU sobre la manca d’habitatge: una àmplia majoria dels i les docents opten perquè l’administració adquireixi edificis o habitatges destinats únicament als treballadors i la seva família

Recentment, vàrem obrir una consulta dirigida als docents de les Illes Balears per tal de decidir que s’hauria de fer a llarg termini per afrontar la manca d’habitatge que impedeix que molts professionals acceptin gran part de les vacants i substitucions disponibles. 

Primer de tot, volem agrair l’alta participació obtinguda durant aquestes darreres setmanes. Des de fa anys, entorn de les adjudicacions de places, arrossegam una problemàtica estesa arreu del nostre territori: la manca d’aspirants disponibles o disposats a acceptar treballar a certs centres educatius. I és que molts docents se n’afluixen d’acceptar una destinació a una illa distinta de la que habitualment resideixen. No els compensa partir de casa perquè no troben cap lloguer en condicions o que puguin assumir-ne l’elevat cost econòmic. És cert que, des de les institucions, s’han presentat propostes públiques per pal·liar aquesta situació, però insuficients si es tracta de contemplar-les a llarg termini. Els i les docents tampoc consideren que pujant el complement d’insularitat es posi fi a la problemàtica. Tanmateix, el complement d’insularitat, que pocs estan en desacord que s’augmenti, no acabaria amb la falta d’habitatge. Hem de tenir en compte que hi ha municipis i, fins i tot, illes que durant alguns mesos de l’any tenen ocupació total i no és possible accedir a un allotjament ni a un cost desorbitat. Per tant, tampoc és una solució disposar d’un complement específic o l’augment d’un dels ja existents. Una àmplia majoria dels professionals enquestats considera que la solució a llarg termini passa necessàriament per l’adquisició d’edificis o habitatges, per part de l’administració, destinats únicament al professorat i la seva família. 

En conseqüència, des de SIAU, aquesta és la proposta que defensarem davant l’Administració. Avui mateix ja hem presentat una instància per informar la Conselleria d’Educació de quina és la demanda majoritària entre el professorat de les Illes Balears.