Una victòria més! Celebram que Conselleria acabi de pagar a tots els afiliats de SIAU els endarreriments procedents de pujades salarials obtingudes durant les seves baixes laborals

Fa menys d’un any, el secretari general de SIAU va guanyar una sentència judicial a les Illes Balears que va acabar repercutint positivament a tot el funcionariat de la comunitat autònoma. La sentència reconeixia el dret a cobrar, un cop d’alta, totes les pujades salarials consolidades durant els períodes d’IT. Fruit d’aquesta sentència pionera, començàrem a presentar reclamacions davant la Conselleria, totes elles d’afiliats nostres a qui se’ls hi negava aquest dret. Finalment, no ha fet falta tornar a acudir als jutjats, aquesta vegada l’administració ha optat per acatar la sentència judicial i resoldre positivament totes les nostres reclamacions presentades durant el curs passat. A més a més, a partir de l’1 de setembre de 2023, tot el professorat de les Illes Balears que iniciï una baixa laboral i consolidi alguna pujada salarial durant aquesta, ja cobrarà aquests imports d’ofici sense necessitat d’haver-los de reclamar a posteriori.

Ens alegram de la repercussió tan positiva que ha tengut aquesta sentència judicial damunt tot el funcionariat de les Illes Balears, no només el del sector educatiu, i també celebram que finalment la Conselleria hagi pagat tots els deutes que havia anat acumulant. Una victòria més que s’anirà sumant a moltes altres que vendran!