Com funcionem?

Funcionem de manera independent, autònoma i unitària. No estem sotmesos a directrius ni voluntats alienes, provinguin de partits polítics, sindicats, bancs o qualsevol altre tipus d’entitat o organització. A més, sostenim un caràcter autònom i unitari per a la millora dels drets bàsics i fonamentals de la persona i el treballador. Tenim una Assemblea des d’on es pot debatre i prendre acords. I també disposem d’un nombre considerable de comissions, constituïdes per estudiar i debatre temes específics. Com a curiositat, a SIAU constitueix un criteri d’actuació sindical l’adopció d’acords per consens.

No podem oblidar que el nostre sindicat és de tipus horitzontal, prova d’això és la implicació de les bases en la presa de decisions. En definitiva, la democràcia constitueix l’eix central de l’organització.