SIAU aconsegueix tan sols 1 sobre electoral per a 2.200 paperetes

El sobre electoral que hem rebut SIAU

Avui la Conselleria d’Educació ens ha fet entrega d’un sobre electoral i 2.200 paperetes de SIAU per a poder repartir entre docents abans de les eleccions sindicals de dia 1 de desembre. La sorpresa ha arribat quan hem demanat el nom de l’empresa on s’havia fet la comanda de sobres, per tal de poder contactar amb aquesta i fer una comanda per a nosaltres (assumint el cost d’aquests des del sindicat). La Conselleria ens ha respost que en aquestes eleccions l’empresa que se n’encarrega no podria distribuir a SIAU sobres electorals i que, a diferència de fa quatre anys, aquesta empresa no havia pogut ser de Palma sinó de Barcelona. També que es tractava d’una empresa que té la particularitat de fer comandes de sobres específics per al seu ús en diferents processos electorals. Davant aquest fet tan insòlit en unes eleccions, que una organització no pugui adquirir sobres electorals oficials abans d’una votació, hem contactat amb el comercial de l’empresa catalana que havia gestionat la comanda de paperetes i sobres per a la Conselleria. El comercial en qüestió ens ha assegurat que no es podia tornar a fer una nova comanda de sobres i que ja havia costat fer la de l’Administració perquè es tractava d’un nombre massa reduït de sobres per a l’empresa distribuïdora. Igualment, també ens ha comentat que altres sindicats ja havien contactat amb ell feia setmanes (des de SIAU desconeixem si algun sindicat disposa de sobres). Davant això, ens demanam el següent: per què la Conselleria, davant el que passava, no va contemplar la possibilitat d’incloure’ns dins la comanda? I l’altra pregunta, com és que hi havia sindicats que fa setmanes ja sabien el nom de l’empresa i havien contactat amb el comercial en qüestió? Des de la Conselleria se’ns va dir que en saber el nom de l’empresa que s’encarregaria de la comanda, se’ns faria saber. No obstant això, a SIAU hem sabut el nom “a misses dites”, insistint-nos que no podrem obtenir sobres oficials abans de la votació. 

Cada dia que passa no deixam de sorprendre’ns més i més davant tot el que està succeint en aquest procés electoral. Convé fer memòria només per conèixer una petita part de la magnitud del que ha passat i està passant: dia 8 de juny haguérem d’oferir assessorament jurídic als docents víctimes d’una estafa sindical entorn d’una recollida de signatures per a les candidatures; dia 23 de setembre un sindicat històric intentava impedir, sense èxit, la presència de SIAU a la reunió de “Constitució de la comissió electoral tècnica”; dia 9 de novembre no ens quedà altra que haver de denunciar públicament que docents de les nostres candidatures estaven patint pressions perquè alguns sindicats no volien que ens presentàssim a les eleccions (tanmateix, no han pogut evitar que tinguem candidatures a totes les illes); dia 10 de novembre es publicaren en el BOIB les instruccions per al desenvolupament del procés electoral amb una novetat important respecte als passats comicis, que les classes no se suspendrien entre les 13 i les 18 hores (un canvi que podria afectar negativament a la participació dels electors); i avui, dia 22 de novembre, ens trobam davant l’impediment, per primera vegada en unes eleccions, de no poder disposar de sobres electorals oficials abans de la votació. Vist l’historial, ens demanam quins seran els propers obstacles que haurem de batallar. Sens dubte aquestes eleccions sindicals quedaran marcades per a la posteritat, però no serà per quelcom positiu, sinó tot el contrari, per promoure unes actuacions completament indignes i antidemocràtiques.

Per acabar, respecte a l’únic sobre electoral oficial de què SIAU disposa, encara no hem decidit si farem un sorteig públic entre tots els docents que el vulguin adquirir o si l’emmarcarem per conservar-lo com a record dels moments tan esperpèntics viscuts.