La importància de facilitar la participació en la presa de decisions

Respecte als docents que heu contactat amb nosaltres perquè volíeu tenir el sobre preparat amb la papereta abans d’acudir a les urnes el dia 1 de desembre, us hem de dir que hem estat fent gestions amb diferents empreses, però de moment només us podem assegurar entregar-vos la papereta sense el sobre. Des de SIAU no coneixem cap precedent, en un procés electoral (sigui sindical o polític), en què s’hagi dificultat l’adquisició de sobres a una organització abans d’una votació. Hem de tenir en compte que en els processos electorals hi ha un percentatge de l’electorat que prefereix assistir a les urnes amb el sobre ja preparat, en comptes d’haver-lo de preparar el mateix dia dins l’espai habilitat del col·legi, una opció que nosaltres respectam i entenem, una opció que a més possibilita que gent que no tenia pensat anar a votar hi vagi. Les particularitats i preferències dels votants són diverses, així ho hem constatat al llarg de la història. En aquest sentit, SIAU no qüestionarà mai a l’electorat.

Nosaltres en cap cas preteníem que l’Administració assumís la despesa dels sobres. Des del principi l’hem volguda assumir el sindicat. El problema rau en la impossibilitat de fer una comanda, que sempre s’ha pogut fer a través de l’empresa contractada per l’Administració (perquè el material fos idèntic de cara a evitar possibles impugnacions de vots), així com l’antelació suficient per poder rebre els paquets a temps. Aclarits alguns aspectes fonamentals, passem a explicar quina va ser la participació en els passats comicis, els de l’any 2018. Del total de docents de les Illes Balears, un 56,65% va anar a votar. Per illes la participació fou la següent: un 54,66% a Mallorca, un 67,6% a Menorca i un 58,9% a Eivissa i Formentera. Com es pot comprovar no va ser una participació precisament alta. Crida l’atenció el cas de Menorca, que la distància de participació es disparà al voltant d’un 10% respecte a la resta d’illes (d’aquest fet de moment no en parlarem).

Com es podria millorar significativament el percentatge de participació? Nosaltres consideram que si la Conselleria hagués mantingut la suspensió de les activitats a partir de les 12 hores, com passava fins ara en els processos electorals, incentivaria més el fet d’anar a votar. També tenir en compte les particularitats i preferències dels votants, com a mínim les assumibles, com per exemple que aquest pugui acudir a les urnes el dia 1 de desembre amb el sobre preparat. I, el més important de tot, una campanya des de les institucions animant al professorat a anar a votar, com passa en altres eleccions. La Conselleria podria convidar als docents a anar a votar, explicar-los perquè és tan rellevant. S’ha d’acceptar que la pluralitat, així com la participació en la presa de decisions, són característiques de salubritat democràtica. Insistint que la presa de decisions no es pot reduir únicament a votar una vegada cada quatre anys, ja que aquesta s’ha de poder seguir exercint durant tota la legislatura.