La Permanent de la Junta de Personal de Mallorca acorda defensar per primera vegada demandes històriques del col·lectiu d’interins

Després de l’entrada de SIAU a totes les Juntes de Personal de les illes, era necessari actualitzar la taula reivindicativa de les passades legislatures. Un dels punts urgents a defensar era el relacionat amb els interins. Som conscients que aquest col·lectiu no ha aturat de perdre drets i empitjorar les seves condicions de treball. Així doncs, hem fet possible que, per primera vegada i per unanimitat, es demani l’estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei, en compliment de la Directiva Europea. No deixar, per tant, ni un sol interí o interina sense estabilitzar. A més d’aquest punt també s’ha incorporat la defensa de l’equiparament de drets entre el funcionariat (permisos i llicències). No oblidem que la Conselleria mantén permisos i llicències que discriminen al funcionariat interí. Una altra novetat reflectida: la solució als problemes informàtics que hem de patir constantment. També l’abonament de totes les pujades salarials que encara ens deuen, empoderament del professorat, respecte a la llibertat de càtedra, etc.

A continuació compartim amb vosaltres exactament quins punts formen part de la taula reivindicativa que ha rebut, via registre, el conseller d’educació:

 • Negociació real i efectiva de les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’aquells cursos en què s’implanta la LOMLOE.
 • Flexibilització curricular en el desplegament de la LOMLOE i formació suficient per al professorat per la seva implantació.
 • Millora del Fons Social per al professorat, ja que els actuals són del 2002.
 • Reversió de les retallades encara pendents; com la reducció per a majors de 55 anys.
 • Recuperació de les llicències per estudis.
 • Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius.
 • Actualització del Pla d’infraestructures educatives.
 • Presentació d’un pla específic per a la reducció de les ràtios efectiva.
 • Solució pel PTFP; readmissió i solució del cos a extingir, que no pugui accedir a l’A1.
 • Millora de l’oferta de formació per al professorat del Pla digital per al sistema educatiu i informació sobre el procediment d’acreditació.
 • Augment i millora en la qualitat de la formació per al professorat.
 • Increment del pressupost d’educació.
 • Abonament, sense més demora, de totes les pujades salarials que encara resten pendents.
 • Rebuig del reglament orgànic de centres (ROC), que no ha incorporat cap esmena de la part social.
 • Actualització i revisió anual, del complement insularitat, per la carestia de la vida a les Illes Balears.
 • Pla per a la reducció de la burocràcia en els centres.
 • Implantació de la carrera professional docent, sense que s’estableixin diferències salarials.
 • Reducció de l’horari lectiu setmanal del cos de mestres fins a les 23 hores, fins a les 18 hores a secundària i resta de cossos.
 • Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei, en compliment de la Directiva Europea.
 • Recuperació de l’estiu per al professorat interí.
 • Equiparament de drets entre el funcionariat (permisos i llicències).
 • Reducció de les taxes de les oposicions.
 • Solució de les mancances informàtiques que es produeixen contínuament en els tràmits de la Conselleria d’Educació.
 • Dignificació de la tasca docent i empoderament del professorat.
 • Respecte a la llibertat de càtedra.
 • Fer efectiva una millora de la conciliació familiar i laboral.
 • Negociació del nou acord de millora, anunciat el novembre de 2018.

SIAU valora molt positivament que amb la nostra entrada a les Juntes de Personal s’hagin acceptat per primera vegada demandes històriques del col·lectiu d’interins. Ara només cal que es defensin més enllà del paper. Abans d’acomiadar-nos, volem remarcar que perquè hi hagi unitat caldrà que SIAU formi part d’aquesta futura negociació amb el conseller (si és que s’arriba a materialitzar). No s’entendria que hi hagués forces sindicals que havent participat en l’actualització de la taula reivindicativa, ara se les vetàs a les negociacions de les millores amb l’administració. Més tenint en compte que, parlant en termes legals, els representants polítics poden reunir-se i prendre acords amb qualsevol agent social; més enllà de les meses sectorials. Els exemples dins aquesta Conselleria són molts, basta veure quantes meses (no sectorials) s’han creat en pocs anys. Per cert, meses a les que hi participen actors socials que ni tan sols han passat per un procés electoral ni tenen cap mena de representació legal. I tot això sense entrar a parlar de les comissions, reunions bilaterals i altres. O sigui, que els motius són més que evidents!