S’aproven noves retallades per als interins docents de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i els seus sindicats han donat el vistiplau a noves retallades de drets laborals per als interins docents. Per una banda, desapareixen les adjudicacions d’interins de l’estiu, aquestes es faran durant el mes de setembre. Fet que implicarà un nou estalvi econòmic per a l’administració, ja que no haurà de pagar els primers dies del curs escolar a molts de treballadors. Recordem que ja fa poc varen eliminar el dret a cobrar l’estiu a molts d’interins. A més, també es perdrà el dret a puntuar i cotitzar aquests dies de setembre que el personal docent encara no estigui donat d’alta a la seguretat social. D’altra banda, la borsa d’interins ja no s’obrirà, tot i que hi haurà un termini per a fer les modificacions pertinents. Per si no n’hi havia suficient, a les properes oposicions només es conformaran tribunals a l’illa de Mallorca. Per tant, durant el mes de juny, quan els preus dels desplaçaments s’incrementen notablement (vols, vaixells, estances a hotels…), els docents de Menorca, Eivissa i Formentera hauran de perdre bastants de doblers, pel fet d’haver d’anar fins a Mallorca a examinar-se. Això afegit al fet que ja hem pagat les taxes més altes d’Espanya quan ens vàrem inscriure a tots aquests processos selectius.

Des de SIAU, consideram un despropòsit i un nou insult d’aquesta administració i els seus sindicats cap al personal en situació més precària. No donam crèdit com s’atreveixen a continuar empitjorant les condicions sociolaborals d’aquest col·lectiu. És ben hora d’aturar els peus a aquest personal!