La Conselleria d’Educació i Universitats suprimeix l’Equip DINAMICAT el mateix dia de la compareixença del conseller

Avui apareix al BOIB l’eliminació de l’equip encarregat de la normalització lingüística als centres educatius, un fet que el conseller passà per alt en la compareixença que dugué a terme dijous passat, dia en què firmà la corresponent resolució, i que ens resulta molt rellevant. 

Segons el BOIB que avui s’ha publicat, el 12 de desembre de 2023 la cap del Departament de Primera Infància i Atenció a la Diversitat va enviar una nota interna en la qual indicava que com a conseqüència de la reestructuració de la Conselleria d’Educació i Universitats en el canvi de legislatura, es va crear el Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa, que entre d’altres funcions assumí les de l’Equip DINAMICAT i sol·licitava el tancament de l’Equip DINAMICAT. Demanam a la Conselleria d’Educació que ens informi si l’equip DINAMICAT aquests darrers mesos desenvolupava la tasca que tenia encomanada i també que ens confirmi si les funcions que li pertocava assumir les pretén mantenir. No volem que aquestes passin a adquirir un pes merament estètic.

Recordem que l’equip DINAMICAT, coordinat pel Servei de Normalització Lingüística i Formació, estava format per dos assessors del servei, un assessor de cada CEP territorial i dos assessors del CEP de Palma, preferentment de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística i tenia els objectius i funcions que determinen els apartats 2.1 i 2.3 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) a Equip DINAMICAT i es modifiquen els seus objectius, composició i funcions (BOIB núm. 131, de 15 d’octubre). Concretament, els assessors d’aquest equip havien de dur a terme les accions associades a:

– Els programes FeC i FiC per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana.

– Els programes de formació intercentres per a la millora de la competència lingüística entre els centres d’educació primària i els de secundària al qual estiguin adscrits.

– El programa educatiu Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.

– El programa educatiu Dinamitzadors lingüístics en llengua catalana.

– El programa educatiu Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

– Les formacions d’àmbit associades al PALIC.

– Les formacions d’àmbit o activitats puntuals de formació associades a continguts i metodologies d’aprenentatge de les competències lingüístiques.

– L’assessorament i coordinació dels coordinadors de normalització lingüística dels centres educatius.

Des de SIAU fem un advertiment, estarem vigilants per tal que aquest i altres canvis no vagin encaminats a fer retrocedir la presència de la llengua catalana dins els centres educatius de les nostres Illes.