SIAU vota en contra de la proposta de nou calendari escolar perquè fa parts i quarts

Ahir dia 18 d’abril va tenir lloc el Ple del Consell Assessor del calendari escolar del curs 2024-2025. A la sessió ens informaren que l’inici de les activitats lectives per al curs vinent serà el dia 11 de setembre. De la mateixa manera, es va parlar de l’inici i finalització de l’activitat lectiva en cadascun dels ensenyaments no universitaris, dels dies festius, etc. Una vegada més hem comprovat que el calendari escolar ens ha arribat prèviament fermat i que, tanmateix, s’impossibilita fer-hi canvis importants. Més que un Consell Assessor és un Consell Informatiu on es debat quan les decisions importants ja han estat preses amb anterioritat a la celebració del Ple. 

Des de SIAU explicàrem que s’haurien d’unificar criteris entorn de l’inici dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa. Per exemple, hi ha un nombre considerable de docents que no entenen que els ensenyaments elementals i professionals de música dels conservatoris comencin dia 30 de setembre i, en canvi, els ensenyaments elementals de música dels CEIPIEEM comencin mig mes abans, concretament el dia 16 de setembre. Vàrem recordar que hi ha professorat de música que també comparteix dos centres distints, com ara Conservatori i CEIPIEEM, fet que encara dificulta més poder desenvolupar una programació coherent de les activitats lectives. Hi ha docents que tenen alumnes d’un mateix curs, nivell i matèria que comencen mig mes abans que altres alumnes també seus que igualment són del mateix curs, nivell i matèria. Consideram que s’haurien d’unificar criteris i prioritzar els motius pedagògics en comptes d’interessos individuals o personals que no beneficien a l’alumnat. Per tot això, des de SIAU, sol·licitàrem que el professorat que imparteix ensenyaments elementals de música, tant si és dintre d’un CEIPIEEM, en un Conservatori, o en els dos centres, iniciés les activitats lectives el mateix dia. D’altra banda, demanàrem que també se’ns argumentés per quins motius els ensenyaments elementals i professionals de música dels Conservatoris començaven les activitats lectives el dia 30 de setembre i, en canvi, els de dansa de la mateixa tipologia de centre ho feien el dia 11 de setembre. Amb aquest calendari, és com si en un mateix centre educatiu, l’alumnat del batxillerat humanístic comencés un dia i el del batxillerat científic ho fes més de mig mes després. Per tant, és del tot evident que quan s’afirma que l’horari del professorat és del centre que ocupa tampoc respon a cap dels interrogants que es plantegen entorn d’aquestes casuístiques contradictòries que hem exposat. 

SIAU remarca que en aquest esborrany de calendari no hi ha una distribució equitativa dels dies considerats lectius, no només entre distints tipus d’ensenyaments i centres, sinó també dintre de la mateixa tipologia d’ensenyament i centre.

Des de l’Administració no s’ha donat cap resposta als interrogants plantejats ni s’ha mostrat la més petita intenció de corregir les contradiccions exposades. En el Ple d’ahir simplement agafaren nota del que un any més hem denunciat i per tot el que hem argumentat votàrem en contra de la proposta del nou calendari escolar.

A continuació podreu accedir a l’esborrany del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el tríptic d’aquest que l’Administració ha facilitat. Les dades que hi apareixen podrien patir alguna modificació fins a la publicació de la Resolució esmentada en el BOIB.