SIAU celebra que el Consell de Transparència de l’Estat rectifiqui en menys de 24 hores i elimini l’opció de «balear» del seu web

Captura de pantalla amb la rectificació del CTBG

Ahir, diversos mitjans de comunicació es feien ressò d’un tuit de SIAU denunciant que a l’apartat de la «SEDE ELECTRÓNICA» del «Consejo de Transparencia y Buen Gobierno» s’hi havia incorporat l’opció de llengua «balear» i que no enteníem per quin motiu es podia seleccionar una llengua fictícia al web d’un organisme oficial. A més d’això, explicàrem que no s’observaven diferències quan seleccionàvem «català» o «balear» i en accedir-hi s’hi apreciava confusió, havent-hi parts escrites en llengua castellana i d’altres en catalana. Per acabar, demanàvem que s’eliminés immediatament l’opció de llengua «balear» i que es corregissin la resta d’errades evidents. 

Recordem que el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) és un organisme independent del govern d’Espanya que s’encarrega de promoure la transparència de l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern. 

Des de SIAU celebram que en menys de 24 hores hagin rectificat i que l’opció de «balear» ja no aparegui al web oficial del CTBG. També convidam la Casa Reial a rectificar, com a mostra de coherència, retirant el títol concedit a «S’Acadèmi de sa llengo bâléà».