SIAU reclama a la Conselleria que enguany no torni a usurpar l’estiu a docents

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) denuncia públicament la flagrant injustícia comesa contra els docents substituts de les Illes Balears, els que no reben cap remuneració durant els mesos de juliol i agost, malgrat haver treballat de manera contínua durant tot el curs escolar. Aquesta situació contrasta profundament amb el tracte que reben els seus homòlegs en altres comunitats autònomes, on si se’ls paga l’estiu.

La Conselleria d’Educació de les Illes Balears està discriminant els docents substituts del nostre territori, empenyent-los cap a la més absoluta precarietat. Aquesta situació és inacceptable, especialment considerant que molts d’aquests professionals tenen fills, hipoteques i altres responsabilitats econòmiques que han d’atendre. La falta de pagament durant l’estiu representa una càrrega financera significativa que agreuja encara més la seva situació. També implica que els afectats no cotitzin ni puntuïn durant dos mesos, fet que repercuteix molt negativament en els barems que se’ls aplica a les distintes convocatòries públiques (oposicions, borses d’interins, etc.). Sense oblidar, de la mateixa manera, que quan es perden mesos d’experiència s’endarrereix el reconeixement de certs complements lligats a l’antiguitat del treballador: triennis, sexennis i carrera professional, a tall d’exemple.

Fins fa poc, els i les docents que tenien una substitució durant tot el curs escolar sí que cobraven íntegrament l’estiu. La pèrdua d’aquest dret ha empès a molts a plantejar-se si s’ho paga continuar treballant en condicions tan precàries. L’eliminació d’aquest dret laboral no sols afecta la seva estabilitat econòmica, sinó que també desmoralitza aquelles persones que han dedicat el seu temps i esforç a l’educació dels nostres joves. Així mateix, un nombre rellevant de centres educatius es queixen quan constaten que si un docent substitut és cessat dia 30 de juny, encara que el titular no s’hagi reincorporat, si al juliol ha quedat pendent alguna tasca, aquesta sovint resulta impossible d’executar (a conseqüència de no poder reclamar que ho faci al titular de la plaça ni al seu substitut cessat amb anterioritat a l’1 de juliol).

És fonamental que la Conselleria d’Educació sigui més empàtica i comprensiva amb la situació dels i les docents de l’ensenyament públic no universitari. És imperatiu que es posi en la pell dels substituts i garanteixi un treball digne per a tothom. Des del sindicat SIAU consideram aquesta situació un despropòsit afegit a molts altres que darrerament anam acumulant. Si la Conselleria vol estalviar-se doblers, pot començar destinant els 60 milions d’euros del Pla Pilot de segregació en revertir les retallades aplicades al professorat interí. Estam convençuts que no només SIAU sinó la comunitat educativa en general, si finalment ho fa, li agrairà.

Exigim a la Conselleria d’Educació que prengui exemple d’altres territoris de l’Estat espanyol, com ara Andalusia i Astúries, on es valora i respecta el treball del professorat substitut, pagant també els mesos d’estiu. Instam aquesta Administració a rectificar immediatament i a garantir que aquest estiu ja es pagui a totes i tots els que hagin treballat almenys cinc mesos i mig durant el curs escolar 2023-24. És prou evident que si altres territoris poden pagar l’estiu als seus interins, legalment aquí també seria factible. Per tant, el que falta és voluntat política; l’Administració ha d’entendre que no pot prioritzar un estalvi econòmic injustificat que precaritzi els professionals de l’educació.

Hem de tenir present que cuidar els treballadors de l’àmbit de l’ensenyament té un impacte directe i positiu en la qualitat del nostre sistema educatiu. Quan els i les docents reben el suport i la remuneració que mereixen, poden exercir les seves funcions amb major tranquil·litat i eficàcia. Això es tradueix en un entorn d’ensenyament més estable i enriquidor per a l’alumnat. Endemés, en assegurar condicions laborals dignes per a les persones substitutes, es fomenta una major retenció de talent i es millora la moral del professorat.

Un docent ben remunerat i valorat és capaç de dedicar-se plenament a la seva vocació, innovar en els seus mètodes d’ensenyament i contribuir de manera significativa al desenvolupament integral de l’alumnat. L’estabilitat laboral i econòmica dels i les docents és un component crucial perquè puguin centrar-se a oferir una educació de qualitat. Per tant, si cuidam les nostres treballadores, estam invertint en el futur dels nostres joves i en el progrés de la nostra societat.

La igualtat i la justícia en el tracte als i les docents que fan substitucions és essencial per assegurar una educació de qualitat i per reconèixer la dedicació i l’esforç d’aquests professionals que són pilars fonamentals del nostre sistema educatiu.