SIAU exigeix a la Conselleria d’Educació el reconeixement i pagament del complement de tutoria per a tot el professorat que exerceix aquesta funció

Des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) fem una crida urgent a la Conselleria d’Educació perquè reconegui i pagui el complement de tutoria a tot el professorat que exerceix aquesta funció. En un acte de justícia i equitat, exigim que es posi fi a la discriminació que afecta nombrosos docents que, malgrat assumir responsabilitats de tutoria, no reben la compensació econòmica corresponent.

Entre els afectats hi ha docents dels CEIPIEEM, dels Conservatoris, de certificats de professionalitat (Grau C), així com treballadors d’aules UEECO, entre molts altres. Aquests professionals, igual que els seus companys en altres (i a pics mateixos) nivells educatius, assumeixen la important labor de tutorització, guiant i fent costat als estudiants en el seu desenvolupament acadèmic i personal. A més a més, sovint han de dur a terme un seguiment de l’evolució de l’alumnat a través dels pares o mares. 

Tenim present que la labor de tutoria és fonamental per a l’èxit educatiu i el benestar de l’alumnat, sent inadmissible que alguns docents no rebin el mateix reconeixement econòmic per fer aquest treball tan essencial. A igual treball, iguals drets. No pot haver-hi discriminació en la valoració i compensació de l’esforç i dedicació dels nostres educadors. De fet, els centres reben un nombre limitat de càrrecs tutorials que poden assignar, i pot donar-se el cas que dos professors que exerceixen exactament les mateixes funcions tutorials, un cobri i l’altre no. Això mostra, una vegada més, la injustícia de la situació actual. Si bé és cert que des de SIAU ja hem presentat reclamacions, entorn d’aquesta qüestió, que han estat resoltes positivament. Així doncs, el dia d’avui alguns dels afectats, gràcies a les gestions sindicals que hem realitzat, ja se’ls hi reconeix i paga amb efectes retroactius el complement de tutor.

Cal recordar que l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, aprovat per la Mesa Sectorial d’Educació, en l’article 13, reconeix la importància de la funció tutorial. Aquest article destaca que, en un context educatiu i social dinàmic, el tutor és crucial per facilitar la integració educativa i social. L’acord proposava, entre altres mesures, el reconeixement d’un complement de 30 € per a la funció tutorial a partir del setembre de 2007, i en gairebé disset anys s’ha incrementat molt poc dit complement, ara per ara només es paguen 33,94 €. En canvi, a la majoria dels territoris el fet de ser tutor es valora molt més, com és el cas de Catalunya on cobren fins a 87,76 €. Igualment, s’observa un greuge comparatiu enorme entre els mateixos docents de les Illes Balears que veuen com dur a terme tasques tutorials no sempre es reconeix i cobra, sent clarament discriminats respecte d’altres companys que sí que se’ls hi reconeix i paga el càrrec. Hi ha comunitats autònomes que ja han establert aquest reconeixement per a tot el professorat, com és el cas de Galícia, on tothom ho cobra. Aquesta mesura s’aplica independentment de si s’és docent d’un centre d’estudis amb ensenyaments de música integrats, de cicles formatius, de UEECO, etc.  

Tampoc podem passar per alt l’article 105 de la LOE (no modificat per la LOMLOE), que esmenta que les administracions educatives han de promoure el reconeixement de la funció tutorial mitjançant els incentius professionals i econòmics adequats. Per aquest motiu, i per les responsabilitats que tenen els tutors, urgeix la implementació de les mesures necessàries per a aquest reconeixement. Calen més hores complementàries, un major import econòmic i el reconeixement del càrrec per al 100% del professorat tutor. 

Per a abordar aquesta injustícia, des de SIAU hem iniciat una campanya de recollida de signatures entre els docents afectats. Aquesta iniciativa cerca visibilitzar la problemàtica perquè l’Administració rectifiqui i prengui mesures immediates reconeixent el dret al complement de tutoria per a tot el professorat que exerceix com a tal. Instam als i les docents a unir-se a la nostra causa signant la petició que trobareu adjunta al següent formulari. És hora que la Conselleria d’Educació demostri el seu compromís amb l’equitat i la justícia en l’àmbit educatiu.

Per acabar, reafirmam el nostre compromís en la lluita pels drets de tots els educadors i advertim que no desistirem de la nostra obstinació fins a aconseguir que es reconegui i pagui el complement de tutoria a tot el professorat que realitza aquesta valuosa labor, ben igual que es fa en altres comunitats autònomes. Els i les docents de les Illes Balears no volem ser tractats amb menyspreu.

– Enllaç formulari: https://forms.gle/yhHEJnhX6rne7hxJ8