Finalitzada la campanya de recollida d’informació que vàrem iniciar amb el nostre recent naixement, passem a fer-vos un resum del que ens heu fet arribar:

Drets laborals:

– Existeixen desigualtats notables quant a les condicions sociolaborals entre el mateix personal de la Conselleria d’Educació i respecte al personal de la resta d’administracions públiques, especialment pel que fa al professorat més precari que es troba en situació de frau de llei. Cal voluntat de negociació, no només informar.

– A favor de l’estabilitat laboral.

– No a la perfilació de places per col·locar treballadors a dit i transparència en els processos d’adjudicacions.

– Cobrament i cotització de l’estiu pels interins que han treballat de manera continuada més de 5,5 mesos durant el curs escolar.

– Actualització del Fons social, que ha quedat completament desfasat.

– Cobrament tant del complement de tutoria com del complement de cap de departament en els casos que es realitzin ambdues funcions, també qui les exerceixi com a substitut.

– Uns sous dignes tenint en compte que encara no ens han retornat tot el que ens deuen i que el cost de vida s’ha incrementat molt. 

Docència:

– Percepció d’una realitat que difereix molt del vertader dia a dia. Cal dignificar la tasca docent i lluitar contra la divisió del professorat.

– Vertadera necessitat de potenciar l’esperit crític dins l’educació. L’increment de suports i desdoblaments a l’aula resulta fonamental.

– La llibertat de càtedra sovint no es respecta. És imprescindible deixar d’imposar als claustres experiments metodològics que no disposen d’estudis seriosos ni resultats convincents.

– Necessitat de reduir la burocràcia, les hores lectives i les ràtios, ja que va en detriment de la preparació de les classes i no resulta útil a la finalitat principal de l’educació.

– Més formació gratuïta, de qualitat i en horari laboral.

Presa de decisions:

– Percepció d’un cert cinisme i hipocresia provinent de la Conselleria i altres actors socials que impossibilita la participació real de la comunitat educativa en la presa de decisions. És imprescindible escoltar, dialogar i consensuar els canvis normatius amb els docents.

– Inutilitat de les meses creades per l’administració, en tractar-se més d’un pur postureig de cara a la galeria.

– Defensar el territori, cultura i llengua catalana de les Illes Balears.

– Descentralització de competències entre illes per tal que Eivissa, Menorca i Formentera també tinguin plena capacitat de decisió en la defensa de les seves necessitats i interessos.

Centres, aules i tràmits:

– Millora de les infraestructures, instal·lacions i equipament dels centres educatius.

– Retirada de l’amiant que encara es troba present en centres educatius.

– Augmentar significativament el pressupost i inversió destinada a l’educació pública.

– Resoldre les pifiades informàtiques que patim els docents en els diferents tràmits d’adjudicacions de places.

Gràcies a tots i totes per participar en la campanya de recollida d’informació. Les vostres demandes les farem arribar a la Conselleria perquè n’estiguin assabentats. A més, continuarem duent a terme distintes accions per tal d’intentar revertir la situació de desconsideració permanent que hi ha cap a un dels pilars més fonamentals de la societat, l’educació.