Exigim la publicació immediata del desglossament de places per especialitats que aniran al concurs de mèrits

Continua el secretisme entorn del desglossament de places per especialitats que aniran al concurs de mèrits de les illes. Quasi la totalitat de comunitats autònomes fa temps que ja han publicat les xifres desglossades per especialitats, però la Conselleria d’Educació continua sense fer-ho. Aquesta manca de transparència «diu molt» dels responsables polítics que estan a càrrec d’Educació. Els docents sabem que sense la publicació del desglossament, no és possible dur a terme una revisió acurada de cada plaça que sortirà a concurs. Recordem que la mesa sectorial d’educació, en un acte de connivència total amb l’administració, va donar per bones unes xifres globals distribuïdes per cossos (no per especialitats) sense una prèvia revisió; un fet significatiu que una vegada més ens demostra com funciona actualment la mesa sectorial d’educació.