La Conselleria d’Educació ofereix un espai sindical a SIAU

Actualment la Conselleria d’Educació té cedits espais a algunes organitzacions sindicals, en compliment, entre altres normatives, de l’article 8.2 c) de la LOLS. Dia 10 de gener presentàrem una instància genèrica per sol·licitar «un local adequat» a les respectives illes. Recordem que SIAU, a les darreres eleccions, va treure representació a totes les illes i, per tant, ara tenim uns drets garantits que abans no teníem. A més, dia 24 de gener tornàrem a enviar una altra comunicació a l’administració pel mateix tema. Finalment, la Conselleria ens ha informat del local que poden posar a la nostra disposició, situat a un lloc de Palma que a SIAU ens és «molt familiar». Igualment, ens han recordat que la disponibilitat del local serà temporal per motius de reformes. Quant als espais de Menorca i Eivissa, la Conselleria demà té intenció, arrel de les gestions fetes per SIAU, informar a la resta de sindicats que estan a la Mesa Sectorial i posar damunt la taula la possibilitat d’iniciar un procediment de lloguer d’espais a les tres illes o donar una ajuda econòmica a les representacions sindicals, tal i com ja han fet amb els representants dels treballadors públics de la CAIB. Tot això que us explicam és el que sabem fins ara, tenint present que fins que no es materialitzi no hi haurà res segur.