SIAU denuncia la Direcció General de Personal Docent a Treball i a Transparència

Des de SIAU denunciam que la Direcció General de Personal Docent, sota la direcció de Rafaela Sánchez, sovint informa la resta de sindicats amb representació (estiguin o no a la mesa sectorial) de les novetats que afecten els docents: publicació de llistes provisionals en un dia determinat (com ara que el dia 15 de febrer de 2023 es publicarien les llistes d’admesos del concurs excepcional de mèrits), errades en el tràmit de reclamacions a llistes provisionals d’admesos (per exemple que el tràmit del concurs excepcional de mèrits no estaria disponible fins a les 12 hores del migdia del 16 de febrer de 2023) i un llarg etcètera. En canvi, a nosaltres no ens informa de res. Aquesta és la dinàmica habitual d’aquesta direcció general: menystenir la tercera força sindical més votada de les Illes Balears a l’ensenyament públic no universitari i amb representació a totes les illes. Una pràctica clarament antisindical que no és la primera vegada que passa, ja que ha estat així des del nostre naixement. Basta veure com Rafaela Sánchez està intentant impedir l’ús lliure del nostre crèdit horari i, en conseqüència, el nostre mandat electoral, fet que ja està en mans de la Justícia.

Avui hem denunciat aquestes pràctiques antisindicals a la Direcció General de Treball, perquè tenguin constància de com actua el departament de Rafaela Sánchez. També hem posat en coneixement i registrat una sol·licitud d’accés a la informació pública a través de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, perquè s’expliquin els motius pels quals mai s’informa SIAU de les dates de publicacions de llistes, errades informàtiques…, a diferència del que es fa amb la resta de sindicats. En total s’han presentat tres sol·licituds a tres Conselleries i Direccions Generals distintes davant l’actuació antisindical exposada.

Les faltes de respecte i discriminacions cap als docents i els seus representants legals no cessen, van acumulant-se dia rere dia. Ho consideram una manera molt poc intel·ligent d’actuar pocs mesos abans d’un procés electoral.