Exigim la readmissió immediata de tots els PTFP que han sigut expulsats de la docència i que també es deixi de bloquejar el pas del grup A2 a l’A1

Exigim a la Conselleria que de manera urgent torni a readmetre als PTFP que han tret al carrer. No es poden deixar passar més dies sense posar remei a una injustícia que s’ha allargat massa en el temps. A diferència d’altres comunitats autònomes que sí que han permès que continuessin exercint, aquí varen optar per treure’ls al carrer. També exigim que, d’una vegada per totes, es deixi passar del grup A2 a l’A1 tots els PTFP. No hi ha motius per continuar-los discriminant fent la mateixa feina que la resta dels seus companys. A altres territoris s’han aprovat complements salarials per evitar la pèrdua de doblers entre uns i altres i contrarestar aquest greuge comparatiu.