Informació important per als interins!

Avui s’ha publicat la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11727/672569/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

També disposau de la llista inicial d’admesos i exclosos (base 4, annex 1 de la convocatòria). Podeu consultar l’estat personal previ a la inclusió a la borsa (dades prèvies 2023/2024): https://www.caib.es/sadperdoc5front/baremacio/inici.do

El termini per presentar les sol·licituds comença el 26 d’abril de 2023 i finalitza el 10 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Accés al tràmit: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=EC0014INTE&version=15

La tramitació del reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat per al curs 2023-2024 s’ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu aquí: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5678729&coduo=3035232&lang=ca