Dates orientatives del concurs de mèrits (poden patir modificacions)

Volem remarcar que aquest calendari és orientatiu i pot patir modificacions. És més, el concurs de mèrits s’havia de resoldre abans, però després del que ha succeït a diversos territoris, s’ha endarrerit.

– 5 de maig: publicació de la llista «redefinitiva» d’admesos baremats en el concurs de mèrits. Aquesta resultarà de les correccions que en aquests moments s’estan fent a les Illes Balears.

– Primera quinzena de maig: es preveu que el Ministeri acabi de rebre tots els llistats de baremats de les diferents autonomies. Tot i que hi ha una data màxima establerta, alguns territoris han hagut de refer les baremacions i obrir nous terminis, per la qual cosa es sospita que el mateix dia 5 de maig no tots els territoris hauran acabat de publicar els llistats. Per exemple, comunitats com la Rioja duen un retard considerable, i no són els únics.

– Finals de maig: es preveu que surti la llista provisional de persones que obtindrien plaça en el concurs de mèrits.

– Primera quinzena de juny: es preveu que surti la llista definitiva de persones que obtindrien plaça en el concurs de mèrits.