Aprovat el calendari escolar del curs 2023-2024 amb l’únic vot en contra de SIAU

Avui ha tingut lloc un Ple del Consell Assessor del calendari escolar del curs 2023-2024. En aquest s’ha tractat l’esborrany de Resolució del calendari escolar del curs vinent. Des de SIAU hem demanat que se substituís l’ús del llenguatge sexista per un que fos inclusiu. A aquesta petició que hem fet, s’hi han sumat altres entitats i finalment l’Administració ha obert la porta a fer les correccions pertinents en el redactat. D’altra banda, hem evidenciat la discriminació que pretenen materialitzar entre el professorat que imparteix ensenyaments oficials de música únicament dins conservatoris professionals i aquells que els imparteixen en un CEIPIEEM, o fins i tot els que estan compartint ambdós centres d’ensenyaments musicals. Els docents que només treballen en un Conservatori iniciaran les activitats lectives el dia 27 de setembre, mentre es pretén que la resta de professorat (inclosos, com hem dit anteriorment, els que comparteixen dos centres: Conservatori i centre integrat) comencin dia 11 de setembre. Aquesta disparitat de criteris no té cap justificació i suposa un greu problema sobretot al professorat de música i arts escèniques que comparteix distints centres (Conservatori i centre integrat). Hem d’insistir que parlam del mateix tipus d’ensenyament. Nosaltres consideram que no hi hauria d’haver docents de primera i docents de segona, que és el que ara mateix es promou. Per això, com que no hi ha hagut cap predisposició per part de l’Administració en rectificar aquesta anomalia, hi hem votat en contra, havent sigut els únics d’entre tots els assistents al Ple. A la imatge que compartim amb vosaltres podreu apreciar com ha quedat aprovat el calendari escolar del curs 2023-2024.