El temps ha donat la raó a SIAU respecte al concurs de mèrits

Analitzat a fons el llistat de persones que treuen plaça en el concurs de mèrits es constata el que des de SIAU hem anat denunciant públicament. Les bases d’aquest concurs de mèrits deixaran a docents amb dècades d’experiència fora del sistema i d’altres sense cap any d’experiència a dins. Des de SIAU, des d’abans que es publiqués la llista provisional d’aspirants admesos ja advertírem del que passaria. Fins i tot anunciàrem públicament, i en diverses ocasions, que un grup de persones s’havien apuntat a multitud de matèries a tall de crítica, com a acte de protesta per agafar consciència de l’absurditat d’aquest procés de «desestabilització». Si bé és cert que no tothom que s’ha apuntat a diverses matèries ho ha fet com a acte reivindicatiu, existint un ampli ventall de motius, finalment el temps ens ha donat la raó i s’han confirmat les pitjors prediccions.

Ara, les persones que apareixen seleccionades a més d’una especialitat d’un determinat cos, poden renunciar a totes excepte una. El tràmit telemàtic obliga que l’aspirant es quedi almenys una especialitat de cada cos (encara que no vulgui). Per tant, tot i que hi hagi docents seleccionats a uns quants cossos que només es vulguin quedar amb una sola especialitat, se n’hauran de quedar vàries (una per cos) fins que es publiqui el llistat definitiu de seleccionats. Serà després de la publicació d’aquest darrer llistat que la Conselleria d’Educació podria permetre renunciar a cadascuna de les funcions d’altres cossos i que aquestes es poguessin aprofitar per a altres docents que estan pendents de què els hi arribi una plaça. En tot cas, la darrera paraula la tendrà l’administració, que pot facilitar que això passi o posar bastons a les rodes, com tan acostumats ens tenen.

Des de SIAU, insistirem quantes vegades calgui que el responsable de tot aquest caos i sense sentit no és el treballador sinó l’administració. Per aquesta raó, no contribuirem a assenyalar cap persona. Si en comptes de tractar al professorat com a simples «nombres», se l’hagués tractat com a «persones», tenint-les presents des de la primera fins a la darrera que es troba en frau de llei, aquest procés s’hauria desenvolupat de manera molt distinta. Són persones el que cal estabilitzar, i no places!