Nova victòria de SIAU! La Conselleria pagarà les pujades retributives consolidades durant períodes de baixa gràcies a la sentència judicial guanyada i posteriors reclamacions

Primer de tot cal recordar perquè s’ha aconseguit aquesta victòria. Com sabeu el dia 5 de novembre vàrem celebrar que el secretari general de SIAU havia rebut una sentència pionera que per primera vegada creava jurisprudència a les Illes Balears i que repercutiria positivament a tot el funcionariat del nostre territori. La Conselleria va ser obligada judicialment a haver de pagar, amb efectes retroactius, les pujades retributives que s’havien consolidat durant un període de baixa (trienni, sexenni, etc.), a més dels interessos per la demora. A sobre, es tractava d’una sentència ferma que l’administració no podia recórrer. A partir d’aquell moment ens vàrem posar a disposició dels docents afectats que volguessin reclamar els imports pendents i varen començar a tenir lloc diverses peticions en el registre de la Conselleria, peticions que la Conselleria va optar per no respondre. Però, arribats a la data actual, des de la Conselleria sabien que nosaltres no aturaríem el procediment administratiu fins a arribar de nou als jutjats, i menys havent aconseguit una sentència tan contundent al respecte. Aleshores, la Conselleria tenia dues opcions: la primera, continuar per la via de la il·legalitat, sabent de sobres que tenia els dies comptats i que aquesta vegada li sortiria ben car si acudíem novament als jutjats; i la segona, acatar la sentència judicial que va perdre i fer-la extensiva a la resta de docents.

Finalment, la Conselleria ha anunciat que pagarà a tots els docents afectats, que no són pocs! Igualment, i mentre els afectats no rebin les resolucions favorables, nosaltres continuarem endavant amb els processos que tenim engegats. Resulta sorprenent haver d’arribar a aquest extrem a causa de la prepotència il·limitada i manca de vista de l’actual Conselleria. Estam molt contents d’aquest nou èxit, sense oblidar la raó de fons que novament ha obligat l’administració a haver de rectificar.