SIAU proposa una ampliació significativa de les places que han de figurar a les plantilles orgàniques de cara al proper concurs de trasllats 

 Des de SIAU, primer de tot volem insistir en que tot el malestar que s’ha generat entorn del proper concurs de trasllats té un clar responsable: l’Administració. Ja advertírem que s’havien d’estabilitzar persones en comptes de places, i fer-ho a partir d’un marc legal elaborat des del sentit comú; no el nyap que aplicaren. 

A partir d’aquí, hi ha un fet clar: no hi pot haver funcionaris de primera i de segona. Tothom que és funcionari de carrera té dret a concursar amb els mateixos drets, sense que se’l discrimini segons el tipus d’accés que hagi emprat. Recordem que en el passat hi va haver docents que accediren a places de funcionari de carrera sense passar unes oposicions, per tant, no és cap novetat això. Un tema és la fórmula a través de la qual s’adquireix la condició de funcionari de carrera i, l’altre, totalment distint, com s’ha de desenvolupar un concurs de trasllats. L’actual concurs de trasllats, amb la normativa estatal actual, queda molt clar com s’ha de desenvolupar. Si es volen aplicar canvis, necessàriament s’hauria de modificar la normativa estatal. I en tot cas, la modificació que es fes no podria contradir la Constitució ni la jurisprudència. 

Consideram irresponsable que hi hagi sindicats que facin creure a un col·lectiu que amb el marc normatiu actual es pot aplicar un ordre de prelació distint a l’actual. Aquest tipus d’afirmacions generen falses expectatives entre el professorat i una idea totalment esbiaixada d’allò que realment es pot fer. A nivell legal només es pot aplicar un plantejament. 

D’altra banda, volem avançar que existeix una solució, que d’aplicar-se, finalment beneficiaria als dos col·lectius i, a més a més, evitaria possibles impugnacions. Aquesta solució que, des de SIAU, anunciam en primícia, consistiria en una nova actualització de les plantilles orgàniques. Hem calculat que existeix un nombre elevadíssim de places que legalment poden passar a ser de tipus estructural, en definitiva, a formar part de les plantilles orgàniques. De materialitzar-se aquesta proposta de SIAU, pràcticament cap funcionari de carrera hauria de partir a treballar a una altra illa distinta de la que resideix.