SIAU se solidaritza amb els docents afectats en les adjudicacions d’aquest estiu

Avui hem assistit i participat en la trobada dels interins que, contra tot pronòstic i injustificadament, quedaren sense plaça en les proppassades adjudicacions de l’estiu. La Conselleria d’Educació encara ara es nega a reconèixer les greus errades informàtiques que tingueren lloc durant el tràmit de selecció de places dels interins i el caos que ha generat la incorporació d’una nova fase d’adjudicacions: la fase d’especialitats de difícil cobertura. No només això, sinó que també continua sense aportar cap solució al problema que ha generat. Recordem que la majoria dels afectats són docents amb molts d’anys d’experiència, que tenen càrregues familiars i que dia 1 de setembre es veuran al carrer. Entre les errades que l’Administració no reconeix, podem destacar: justificants d’haver conclòs el tràmit amb totes les places seleccionades com a «no preferents», tot i que l’interessat les hagués seleccionat (una part o totes elles) com a «preferents»; també hi ha hagut places no seleccionables que, per funcions i perfils marcats, la persona hi tenia dret; sol·licituds no registrades per coincidir amb una caiguda del servidor; desinformació provinent de personal de la Direcció General de Personal Docent; etc.

És públic i notori la manca d’empatia de l’actual Conselleria quan de drets laborals es tracta. En comptes de rectificar i corregir les errades, les tapen i responen que es reclami a través d’un formulari completament tancat que no permet afegir-hi text.

És per aquest i altres motius que avui s’ha decidit crear una plataforma d’afectats, acudir al defensor del poble i altres, tot amb la mirada posada en revertir el mal que la Conselleria d’Educació ha ocasionat.

· A continuació podràs visualitzar la notícia de Diario de Mallorca de dimarts 30 d’agost de 2022:

Es publiquen retallades sense precedents pel funcionariat interí

Avui, dia 5 de juliol de 2022, s’ha publicat en el BOIB la “Resolució d’adjudicacions”. A continuació passem a fer una pinzellada de les noves tipologies de places i retallades que finalment s’han materialitzat:

– V: places sense propietari (reben el mateix nom que abans). És important tenir en compte que el cessament de l’interí que l’ocupi es pot produir en qualsevol moment, sempre que un funcionari amb més drets administratius passi a ocupar-la.

– TP: mitges jornades i places amb dues o més especialitats, entre d’altres (fins ara se les considerava V). Passa el mateix que amb l’anterior tipologia quan parlem de cessaments.

– S: places resultants del moviment d’un funcionari a una altra destinació (fins ara se les considerava SV) i places que provenen d’incapacitats temporals, d’una part dels permisos… (aquestes darreres continuen rebent el mateix nom que abans, S); recordem que aquestes darreres, les que no han canviat el nom, s’haurien de començar a adjudicar per setembre. El cessament de totes les S (fins aquest curs SV i S) no està garantit a 31 de juliol de 2023, ja que el titular es pot reincorporar abans. Tampoc no podem passar per alt que en el cas de les substitucions de tot un curs escolar s’ha aplicat una retallada d’un mes de sou, cotització i puntuació (se suprimeix l’agost).

– TA: places que es creen a posteriori per necessitats sobrevingudes, com la falta de més recursos humans (fins ara se les considerava VP, vacant per planificació). El cessament d’aquestes places passa a 30 de juny 2023, retallant dos mesos de sou, cotització i puntuació als interins que les ocupin.

Com es pot observar, es tracta d’unes retallades sense precedents dins l’ensenyament públic. Per començar, a les substitucions considerades de tot un curs escolar se’ls hi retalla un mes de sou, cotització i puntuació. Però més exagerada és la retallada en aquelles places que abans es catalogaven com a vacants per planificació, ja que ara se’ls hi canvia el nom (passen a anomenar-se TA, plaça temporal per excés o acumulació de tasques) i se suprimeixen per primera vegada dos mesos de sou, cotització i puntuació (juliol i agost).

Totes aquestes retallades s’han intentat dissimular amb canvis de nom (les VP passen a dir-se TA), excusant-se en què certes places ara només perdrien un mes en comptes de dos i, finalment, afirmant que com a novetat les substitucions serien fins dia 31 de juliol de 2023, respecte a això darrer hem de tornar a destacar que: 

1. En el cas de les substitucions de tot un curs escolar fins ara el cessament era a 31 d’agost (sempre que el titular no tornés abans).

2. En el cas de les simples substitucions ja s’havien produït casos en què l’interí cessava a 31 de juliol perquè el titular de la plaça no havia retornat i durant l’estiu s’havien d’executar tasques. Per tant, no observem cap millora.

Amb aquestes retallades que avui es publiquen en el BOIB, la Conselleria d’Educació s’estalviarà molts de doblers que podrà malgastar en el que consideren altres prioritats, prioritats que no fan cap bé a l’educació pública. Estem davant d’un clar retrocés en drets sociolaborals i un atac en tota regla als treballadors en situació més precària. Una vegada més, els representants polítics i les forces sindicals amb representació que, per interessos, han venut com una fita aconseguida o èxit aquestes retallades (i és que no hi ha per on agafar-ho) discriminen i maltracten el funcionariat interí i demostren no tenir gens d’empatia amb la comunitat educativa. Des de SIAU no ens cansarem de denunciar tot allò que altres intenten tapar sense èxit.

SIAU agraeix l’èxit que ha tingut la primera concentració que convoca des del seu recent naixement

Dijous dia 23 de juny a les 10:29 hores, Delegació de Govern ens va autoritzar la concentració que avui ha tingut lloc en el Parlament de les Illes Balears, que és on vertaderament rau la sobirania del poble. Poc després que SIAU rebés l’autorització per escrit, 6 forces sindicals amb representació anunciaren públicament que també durien a terme una concentració el mateix dia i durant el matí però en una altra localització diferent de la nostra. Coincidència o no, tenim clar que és un dret constitucional poder-se mobilitzar, encara que s’arribi anys tard i a la concentració gairebé només s’hi presentin alliberats sindicals. Dit això i després de la jornada d’avui, podem afirmar orgullosos que la nostra primera concentració convocada ha estat tot un èxit, no només perquè hagi estat secundada únicament pels que estan al peu del canó, els treballadors, sinó també perquè bona part dels nostres companys a darrera hora i “casualment” han estat reclamats pels seus centres de treball, altres partien de viatge i un nombre considerable finalment no s’havien assabentat de la convocatòria. 

A tall d’exemple, entre d’altres que us podríem citar, voldríem fer una reflexió de sentit comú per acabar d’entendre perquè els treballadors darrerament estem tan indignats. Com és possible que encara puguin existir organitzacions que celebrin com una victòria que la Conselleria d’Educació el curs vinent suprimirà un mes de sou, cotització i puntuació (l’agost, el mes de vacances) als interins que ocupin una substitució de tot un curs escolar? Té sentit afirmar que una retallada històrica és una fita aconseguida o un èxit? Feia molts anys que s’havia assolit el dret a cobrar íntegrament l’estiu quan s’ocupava una substitució de tot un curs escolar. Això sumat a molts altres despropòsits que patim els que estem en situació més precària, són motius més que suficients per decidir plantar-se i dir prou. 

Us agraïm de tot cor que avui hàgiu decidit estar al nostre costat i cridar ben fort “no som places, som persones”!

SIAU entrega les notes d’en Martí March i convida els treballadors a mobilitzar-se

A continuació podreu veure les fotografies de SIAU anant a la Conselleria d’Educació a entregar les notes de final de curs del conseller. També podreu escoltar l’entrevista que ens ha fet IB3 Ràdio a l’informatiu. Finalment, podreu llegir la notícia sencera amb el nostre balanç al Diari de Balears i el retall que ha publicat el Diario de Mallorca.

Finalitzada la campanya de recollida d’informació que vàrem iniciar amb el nostre recent naixement, passem a fer-vos un resum del que ens heu fet arribar:

Drets laborals:

– Existeixen desigualtats notables quant a les condicions sociolaborals entre el mateix personal de la Conselleria d’Educació i respecte al personal de la resta d’administracions públiques, especialment pel que fa al professorat més precari que es troba en situació de frau de llei. Cal voluntat de negociació, no només informar.

– A favor de l’estabilitat laboral.

– No a la perfilació de places per col·locar treballadors a dit i transparència en els processos d’adjudicacions.

– Cobrament i cotització de l’estiu pels interins que han treballat de manera continuada més de 5,5 mesos durant el curs escolar.

– Actualització del Fons social, que ha quedat completament desfasat.

– Cobrament tant del complement de tutoria com del complement de cap de departament en els casos que es realitzin ambdues funcions, també qui les exerceixi com a substitut.

– Uns sous dignes tenint en compte que encara no ens han retornat tot el que ens deuen i que el cost de vida s’ha incrementat molt. 

Docència:

– Percepció d’una realitat que difereix molt del vertader dia a dia. Cal dignificar la tasca docent i lluitar contra la divisió del professorat.

– Vertadera necessitat de potenciar l’esperit crític dins l’educació. L’increment de suports i desdoblaments a l’aula resulta fonamental.

– La llibertat de càtedra sovint no es respecta. És imprescindible deixar d’imposar als claustres experiments metodològics que no disposen d’estudis seriosos ni resultats convincents.

– Necessitat de reduir la burocràcia, les hores lectives i les ràtios, ja que va en detriment de la preparació de les classes i no resulta útil a la finalitat principal de l’educació.

– Més formació gratuïta, de qualitat i en horari laboral.

Presa de decisions:

– Percepció d’un cert cinisme i hipocresia provinent de la Conselleria i altres actors socials que impossibilita la participació real de la comunitat educativa en la presa de decisions. És imprescindible escoltar, dialogar i consensuar els canvis normatius amb els docents.

– Inutilitat de les meses creades per l’administració, en tractar-se més d’un pur postureig de cara a la galeria.

– Defensar el territori, cultura i llengua catalana de les Illes Balears.

– Descentralització de competències entre illes per tal que Eivissa, Menorca i Formentera també tinguin plena capacitat de decisió en la defensa de les seves necessitats i interessos.

Centres, aules i tràmits:

– Millora de les infraestructures, instal·lacions i equipament dels centres educatius.

– Retirada de l’amiant que encara es troba present en centres educatius.

– Augmentar significativament el pressupost i inversió destinada a l’educació pública.

– Resoldre les pifiades informàtiques que patim els docents en els diferents tràmits d’adjudicacions de places.

Gràcies a tots i totes per participar en la campanya de recollida d’informació. Les vostres demandes les farem arribar a la Conselleria perquè n’estiguin assabentats. A més, continuarem duent a terme distintes accions per tal d’intentar revertir la situació de desconsideració permanent que hi ha cap a un dels pilars més fonamentals de la societat, l’educació.

SIAU ofereix assessorament jurídic als docents víctimes d’una estafa sindical

SIAU ha decidit posar-se a disposició dels docents afectats en l’escàndol que s’estaria produint en diversos centres educatius de les Illes Balears durant les darreres setmanes. Tenim constància i disposem de proves que un sindicat educatiu que actualment forma part de la mesa sectorial d’ensenyament públic no universitari, està recollint signatures de docents perquè concorrin a les eleccions sindicals que previsiblement tindran lloc el primer trimestre del curs 2022-2023. La recollida de signatures la fa amb el model oficial de l’administració i emprant diverses enganyifes, com per exemple demanant a les seves víctimes potencials que signin per una causa solidària, per donar suport a un docent perquè no perdi el seu lloc de feina, entre altres. Alguns docents, confiant en el que se’ls hi diu, han acabat signant sense tenir la més mínima idea que el que es pretén vertaderament és incorporar el seu nom en unes llistes electorals. Per sort, alguns dels signants ja estan informats i podran revertir aquesta malifeta. Que un sindicat, amb representació en la mesa sectorial, promogui irregularitats de tal magnitud i a tants mesos vista de les eleccions (recordem que encara no ha tingut lloc ni el preavís electoral) posa de manifest tres aspectes que no podem passar per alt: el primer, que no tenen escrúpols ni miraments a l’hora d’intentar conservar, a la desesperada, les seves poltrones i altres privilegis; el segon, que no els importen les possibles repercussions penals que puguin recaure sobre aquells que han accedit a fer-los la feina bruta de recollir signatures a través de l’ús de l’engany; i el tercer, el pànic que forces sindicals noves, com SIAU, tinguin possibilitat alguna de guanyar les pròximes eleccions.

L’estafa sindical que està tenint lloc no ens ha sorprès gens perquè hi ha companys nostres que en el passat, en carn pròpia, ja havien patit aquest tipus de roïnesa. No és la primera vegada que el sindicat al qual ens referim es dedica a recollir signatures de manera tramposa, sense el més mínim respecte a les regles de joc democràtiques i al més pur estil de la famosa cita “para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”. Per tot això, una vegada més ens demanem: quina credibilitat pot tenir l’obtenció d’un resultat determinat en una votació si no es respecten mínimament les normes establertes i es duen a terme aquest tipus d’irregularitats? Pretendre guanyar unes eleccions o qualsevol altre procés així, no té cap mèrit. No és d’estranyar que els promotors d’aquests enganys siguin els mateixos que constantment s’omplen la boca parlant de democràcia, transparència, justícia…, els mateixos que passegen pels despatxos de Conselleria i de bancs amb un discurs i en presència dels mitjans de comunicació amb un altre completament distint. Prediquen, de cara a la galeria, tot el que no creuen!

Davant la gravetat d’aquests fets, hem decidit oferir assessorament jurídic als afectats i denunciar a les autoritats competents tot l’exposat. Igualment, convidem als docents que han estat víctimes o testimonis directes d’aquestes pràctiques reprovables a fer-nos arribar qualsevol informació o material sobre el tema, per tal d’afegir-lo, si escau, a l’expedient iniciat. Tingueu la garantia que les vostres dades seran mantingudes amb total confidencialitat i que lluitarem tot el que calgui per protegir els vostres drets.

SIAU assisteix a la primera Assemblea de Treballadors en Frau de Llei de Balears

Avui, dia 28 de maig de 2022, SIAU ha assistit i participat a la primera Assemblea de Treballadors en Frau de Llei de Balears. La trobada ha resultat ser un èxit pel que fa a l’elevat nombre d’assistents i també pels acords sorgits. La següent Assemblea es durà a terme dia 11 de juny a les 10 hores.

SIAU presenta una al·legació a la totalitat del Projecte de decret del currículum del batxillerat

Una vegada més ha quedat palès que no hi ha la més mínima intenció d’escoltar a la comunitat educativa en l’elaboració dels nous currículums d’educació. Tornem a estar davant d’un irrisori termini de cinc dies hàbils per a l’anàlisi d’un nou esborrany, aquesta vegada de 650 pàgines. És per aquest motiu, i després de les nombroses queixes rebudes del professorat entorn d’aquesta manca de temps, que SIAU ha decidit plantar-se i no participar d’aquest circ de la Conselleria d’Educació. Avui, concretament, han passat deu dies hàbils des que finalitzà el termini per presentar al·legacions al currículum d’ESO. Aquests deu dies hàbils són el doble dels que la Conselleria ens atorga a nosaltres, la ciutadania, i encara ara esperem resposta a les al·legacions que presentàrem. Es veu que les presses només són bones si s’apliquen als altres; i això que la Conselleria disposa de recursos humans a plena disposició i en horari laboral, entre altres recursos, a diferència dels i les docents, que no ens queda altra que llegir i analitzar la documentació fora de la nostra jornada de treball i, sovint, en horaris intempestius. Tanmateix, sembla que tant els és el que pensem els vertaders professionals de l’educació perquè la decisió ja estaria presa. La percepció que tenim molts i moltes és que els processos d’audiència pública s’han convertit en purs tràmits que es duen a terme perquè a l’Administració no li queda altra. Curiosa manera tenen de promoure el diàleg i escoltar-nos.

Que uns documents tan importants com són els nous currículums d’educació acabin naixent d’aquesta manera, sense el més mínim consens, ja ho diu tot. Des de SIAU, augurem un futur ben negre a aquesta nova etapa, la d’un ensenyament construït íntegrament dins dels despatxos i de la mà de buròcrates que no entenen quina és la realitat dins les aules i les necessitats reals del nostre alumnat.

La Conselleria menysprea les arts i les humanitats en el nou currículum de secundària

SIAU ha registrat dins termini les al·legacions al nou currículum de secundària. Abans, però, no podem passar per alt que la Conselleria d’Educació només ha atorgat cinc dies hàbils per revisar 421 pàgines, fet que ho considerem una desconsideració cap als professionals de l’ensenyament.

De l’esborrany del nou currículum de secundària remarcarem sobretot tres aspectes

1. La manca de participació i acceptació dins la comunitat educativa.

2. La implantació a correcuita sense els recursos ni la formació necessària.

3. El càstig a les matèries que més promouen la creativitat i el pensament crític.

1. La manca de participació i acceptació dins la comunitat educativa: 

Un nou currículum dins el sistema educatiu hauria d’implicar necessàriament el professorat, però una vegada més s’ha volgut passar per sobre d’aquest. A través de la campanya de recollida d’informació que iniciàrem amb el nostre recent naixement, per tal de tornar la veu als docents, hem constatat que hi ha un degoteig constant de centres educatius que s’estan oposant a implantar els àmbits el curs vinent. De poc està servint el xantatge de regalar més hores als centres a canvi de fer àmbits. Gran part del professorat, ni tan sols amb aquesta insuficient propina d’hores, no ho veiem factible i preferim no participar de la desorganització i improvisació que tan acostumats ens té Conselleria. A més, cal afegir que es deixa en un segon pla la participació del claustre. Prova d’això és que, per exemple, s’elimina del redactat (respecte de l’antic currículum) que els centres han d’elaborar el projecte educatiu (PEC) tenint en compte les propostes del claustre. La paraula «claustre» ara ja no apareix en tot l’article 14, el corresponent al PEC (a diferència que en l’article 27 del Decret 34/2015, de 15 de maig, que sí que hi apareix). Una altra mostra de retrocés quant a participació democràtica del professorat.

2. La implantació a correcuita sense els recursos ni la formació necessària:

No serveix de res voler projectar un sistema educatiu basat en àmbits quan falten tants de recursos materials humans, com també formació suficient i de qualitat. Els àmbits molt probablement acabaran convertint-se en una nova cortina de fum que tornarà a evidenciar allò que més necessita el sistema educatiu: inversió. Encara continuem estant lluny del percentatge d’inversió en educació que recomanà la UNESCO (un 7% del PIB), i també del que ens havien promès ja fa prop de vuit anys els que ara governen la Conselleria d’Educació (un 5% del PIB). 

3. El càstig a les matèries que més promouen la creativitat i el pensament crític:

La creativitat i el pensament crític són clau i imprescindibles en les societats modernes i desenvolupades. Tristament, aquestes són percebudes com un «perill» per alguns governs, inclosos governs classificats de «democràtics i d’esquerres». I és que una societat creativa i crítica és més difícil d’enganyar i que claudiqui davant les pràctiques reprovables. És sobretot per aquest motiu, i davant l’evident retallada d’hores que pateixen assignatures com Música; Educació plàstica, visual i audiovisual; Filosofia i Geografia i història, que hem decidit donar suport a les demandes que, fins el darrer moment del termini, ens han fet arribar grups de docents de les arts i les humanitats, i també professorat a títol individual, a qui agraïm la seva implicació i les seves aportacions.

Des de SIAU hem recollit i presentat les següents al·legacions que a continuació us resumim (podreu accedir al document complet al final del text):

– Que les assignatures de Música i d’Educació plàstica, visual i audiovisual tinguin continuïtat i obligatorietat a tots els cursos de l’ESO.

– Que les assignatures de Música siguin específiques i no per àmbits.

– Que en cas que alguna de les assignatures esmentades finalment s’organitzi per àmbits, això no impliqui la pèrdua d’hores d’educació artística.

– Que a 4t del programa de diversificació curricular s’incloguin les assignatures d’Educació plàstica, visual i audiovisual i Música.

– Que es possibiliti, al docent d’Educació plàstica, visual i audiovisuaMúsica que ho sol·liciti expressament, desdoblar l’aula o disposar d’un segon docent quan el grup tingui un nombre superior a quinze alumnes.

– Que la impartició de l’assignatura d’Igualtat de gènere recaigui en els titulats en Filosofia i tingui continuïtat a tota l’ESO.

– Que els especialistes en Filosofia també tinguin preferència a l’hora d’impartir les matèries optatives Taller de consum responsable i Cooperació i serveis a la Comunitat.

– Que l’assignatura de Geografia i història mantingui, com a mínim, les 3 hores setmanals a 1r, 2n i 3r d’ESO quan sigui per àmbits.

– Que en el nou currículum de secundària s’augmenti considerablement el nombre d’hores setmanals a totes les assignatures emmarcades dins les arts i humanitats.

– Que s’eviti la invasió de competències. L’especialista de cada matèria és l’expert i competent en la branca de coneixement.

– Que no es castigui els centres educatius que decideixen no ensenyar per àmbits amb menys hores de quota.

– Que no correspongui al director o directora del centre la designació del o la docent que ha d’impartir una determinada matèria quan aquesta pugui ser impartida per professorat de diverses especialitats.

– Que es recuperi el redactat que especifica que els centres han d’elaborar el projecte educatiu (PEC) tenint en compte les propostes del claustre.

SIAU s’oposa als sistemes educatius que vagin en detriment de les arts i les humanitats. Volem una societat de lliurepensadors, de persones creatives i amb esperit crític, que siguin capaces de contrastar, reflexionar i decidir per elles mateixes. El futur de la societat no pot estar en mans de gent submisa que no es qüestiona res. Darrerament, sembla que la formació dels més joves ha de girar entorn d’una espècie de decorat teatral on l’únic que importa és un producte final, la imatge resultant que es vol vendre, i no els continguts assolits o el rerefons. Els que vulguin una societat amb una presència residual de les arts i les humanitats, una societat conformista, manipulable i sotmesa al poder que no esperin tenir-nos al seu costat. DEFENSEM LES ARTS I LES HUMANITATS!

Per accedir al document complet d’al·legacions que ha registrat SIAU clicau sobre aquest enllaç

Excuses que tot ho arreglen

Avui ha tingut lloc la mesa sectorial d’ensenyament on s’hi ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents. I, com ja ens imaginàvem, sense la corresponent revisió de les places. Des de SIAU ho considerem un fet molt greu i que anirà en detriment, una vegada més, del col·lectiu més vulnerable: els interins. Entre el que considerem excuses per no fer públic el desglossament per especialitats, que sembla alguns donen per bones, passem a detallar-ne uns quants exemples:

EXCUSA 1: De les 2092 places, unes cent aproximadament són d’àmbits i encara no s’han pogut assignar a especialitats concretes.

Quin inconvenient hi podria haver en publicar les places que no són d’àmbits (la immensa majoria) ja desglossades per especialitats i més endavant sumar-hi el centenar restant? No seria la primera vegada que l’administració publica un llistat provisional de places per especialitats i després el modifica. És més, la publicació provisional de places desglossades per especialitats no es publicaria al butlletí oficial fins passat un temps (com ja ha passat altres vegades). No publicar les places desglossades per especialitat (almenys les que no són d’àmbits) implica manca de transparència. 

També cal una revisió seriosa de la catalogació de les places. Aprovar una Oferta Pública sense aquesta feina prèvia és fer un acte de fe en un àmbit on és imprescindible revisar i contrastar la informació. Per respecte als treballadors i treballadores en frau de llei, cal dur a terme una revisió acurada de les places. S’està jugant amb el futur de moltes persones!

EXCUSA 2: Hi ha molt poc temps de marge i per això cal aprovar ara l’Oferta Pública.

Aquesta excusa sol ser recurrent, cada any la sentim. Entenem que amb una bona planificació i començant més prest els processos de «negociació» i «revisió» de dades i xifres no hi hauria tantes presses a darrera hora.

EXCUSA 3: La Direcció General de Funció Pública emetrà informe certificant que les places que surten són totes les possibles, la Conselleria d’Hisenda certificarà la dotació pressupostària d’aquestes i el Consell de Govern les aprovarà.

Els informes de les administracions no són documents infal·libles, prova d’això és que a pics no s’avenen els d’una administració i una altra, entrant en contradicció, o acaben sent tombats en els jutjats, entre d’altres. Insistim que cal revisar plaça per plaça i que aquesta tasca no li pertoca en exclusivitat a l’administració.

EXCUSA 4. Els actes de les persones que en l’exercici del seu càrrec no compleixen la legislació comporta una responsabilitat penal.

Dins d’Europa, l’estat espanyol és capdavanter en nombre de casos d’alts càrrecs que no han complit la legislació i han estat condemnats/des. També és cert que hi ha hagut alts càrrecs que «no eren conscients» del seu incompliment de la legislació i els hi va comportar una responsabilitat penal, inclús quan hi havia informes de Direccions Generals que suposadament avalaven les actuacions d’«ajustades a dret». És una fal·làcia afirmar que amb conseqüències legals es garanteix que no es cometi una il·legalitat. És de sentit comú que si fos així, com ens volen fer creure alguns, no existirien els crims i tothom compliria les lleis.

Des de SIAU condemnem que s’estigui menyspreant les persones en situació més precària dins l’administració i no s’estigui fent tot el que es té a l’abast per revertir allò que la Directiva Europea ja ens va advertir l’any 2020. Sembla que hi ha una doble vara de mesurar si els contractes (o nomenaments) en frau de llei provenen de l’empresa privada o de l’empresa pública. Més després d’haver-se fet públic el Reial Decret 270/2022.