Excuses que tot ho arreglen

Avui ha tingut lloc la mesa sectorial d’ensenyament on s’hi ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents. I, com ja ens imaginàvem, sense la corresponent revisió de les places. Des de SIAU ho considerem un fet molt greu i que anirà en detriment, una vegada més, del col·lectiu més vulnerable: els interins. Entre el que considerem excuses per no fer públic el desglossament per especialitats, que sembla alguns donen per bones, passem a detallar-ne uns quants exemples:

EXCUSA 1: De les 2092 places, unes cent aproximadament són d’àmbits i encara no s’han pogut assignar a especialitats concretes.

Quin inconvenient hi podria haver en publicar les places que no són d’àmbits (la immensa majoria) ja desglossades per especialitats i més endavant sumar-hi el centenar restant? No seria la primera vegada que l’administració publica un llistat provisional de places per especialitats i després el modifica. És més, la publicació provisional de places desglossades per especialitats no es publicaria al butlletí oficial fins passat un temps (com ja ha passat altres vegades). No publicar les places desglossades per especialitat (almenys les que no són d’àmbits) implica manca de transparència. 

També cal una revisió seriosa de la catalogació de les places. Aprovar una Oferta Pública sense aquesta feina prèvia és fer un acte de fe en un àmbit on és imprescindible revisar i contrastar la informació. Per respecte als treballadors i treballadores en frau de llei, cal dur a terme una revisió acurada de les places. S’està jugant amb el futur de moltes persones!

EXCUSA 2: Hi ha molt poc temps de marge i per això cal aprovar ara l’Oferta Pública.

Aquesta excusa sol ser recurrent, cada any la sentim. Entenem que amb una bona planificació i començant més prest els processos de «negociació» i «revisió» de dades i xifres no hi hauria tantes presses a darrera hora.

EXCUSA 3: La Direcció General de Funció Pública emetrà informe certificant que les places que surten són totes les possibles, la Conselleria d’Hisenda certificarà la dotació pressupostària d’aquestes i el Consell de Govern les aprovarà.

Els informes de les administracions no són documents infal·libles, prova d’això és que a pics no s’avenen els d’una administració i una altra, entrant en contradicció, o acaben sent tombats en els jutjats, entre d’altres. Insistim que cal revisar plaça per plaça i que aquesta tasca no li pertoca en exclusivitat a l’administració.

EXCUSA 4. Els actes de les persones que en l’exercici del seu càrrec no compleixen la legislació comporta una responsabilitat penal.

Dins d’Europa, l’estat espanyol és capdavanter en nombre de casos d’alts càrrecs que no han complit la legislació i han estat condemnats/des. També és cert que hi ha hagut alts càrrecs que «no eren conscients» del seu incompliment de la legislació i els hi va comportar una responsabilitat penal, inclús quan hi havia informes de Direccions Generals que suposadament avalaven les actuacions d’«ajustades a dret». És una fal·làcia afirmar que amb conseqüències legals es garanteix que no es cometi una il·legalitat. És de sentit comú que si fos així, com ens volen fer creure alguns, no existirien els crims i tothom compliria les lleis.

Des de SIAU condemnem que s’estigui menyspreant les persones en situació més precària dins l’administració i no s’estigui fent tot el que es té a l’abast per revertir allò que la Directiva Europea ja ens va advertir l’any 2020. Sembla que hi ha una doble vara de mesurar si els contractes (o nomenaments) en frau de llei provenen de l’empresa privada o de l’empresa pública. Més després d’haver-se fet públic el Reial Decret 270/2022.