La Conselleria menysprea les arts i les humanitats en el nou currículum de secundària

SIAU ha registrat dins termini les al·legacions al nou currículum de secundària. Abans, però, no podem passar per alt que la Conselleria d’Educació només ha atorgat cinc dies hàbils per revisar 421 pàgines, fet que ho considerem una desconsideració cap als professionals de l’ensenyament.

De l’esborrany del nou currículum de secundària remarcarem sobretot tres aspectes

1. La manca de participació i acceptació dins la comunitat educativa.

2. La implantació a correcuita sense els recursos ni la formació necessària.

3. El càstig a les matèries que més promouen la creativitat i el pensament crític.

1. La manca de participació i acceptació dins la comunitat educativa: 

Un nou currículum dins el sistema educatiu hauria d’implicar necessàriament el professorat, però una vegada més s’ha volgut passar per sobre d’aquest. A través de la campanya de recollida d’informació que iniciàrem amb el nostre recent naixement, per tal de tornar la veu als docents, hem constatat que hi ha un degoteig constant de centres educatius que s’estan oposant a implantar els àmbits el curs vinent. De poc està servint el xantatge de regalar més hores als centres a canvi de fer àmbits. Gran part del professorat, ni tan sols amb aquesta insuficient propina d’hores, no ho veiem factible i preferim no participar de la desorganització i improvisació que tan acostumats ens té Conselleria. A més, cal afegir que es deixa en un segon pla la participació del claustre. Prova d’això és que, per exemple, s’elimina del redactat (respecte de l’antic currículum) que els centres han d’elaborar el projecte educatiu (PEC) tenint en compte les propostes del claustre. La paraula «claustre» ara ja no apareix en tot l’article 14, el corresponent al PEC (a diferència que en l’article 27 del Decret 34/2015, de 15 de maig, que sí que hi apareix). Una altra mostra de retrocés quant a participació democràtica del professorat.

2. La implantació a correcuita sense els recursos ni la formació necessària:

No serveix de res voler projectar un sistema educatiu basat en àmbits quan falten tants de recursos materials humans, com també formació suficient i de qualitat. Els àmbits molt probablement acabaran convertint-se en una nova cortina de fum que tornarà a evidenciar allò que més necessita el sistema educatiu: inversió. Encara continuem estant lluny del percentatge d’inversió en educació que recomanà la UNESCO (un 7% del PIB), i també del que ens havien promès ja fa prop de vuit anys els que ara governen la Conselleria d’Educació (un 5% del PIB). 

3. El càstig a les matèries que més promouen la creativitat i el pensament crític:

La creativitat i el pensament crític són clau i imprescindibles en les societats modernes i desenvolupades. Tristament, aquestes són percebudes com un «perill» per alguns governs, inclosos governs classificats de «democràtics i d’esquerres». I és que una societat creativa i crítica és més difícil d’enganyar i que claudiqui davant les pràctiques reprovables. És sobretot per aquest motiu, i davant l’evident retallada d’hores que pateixen assignatures com Música; Educació plàstica, visual i audiovisual; Filosofia i Geografia i història, que hem decidit donar suport a les demandes que, fins el darrer moment del termini, ens han fet arribar grups de docents de les arts i les humanitats, i també professorat a títol individual, a qui agraïm la seva implicació i les seves aportacions.

Des de SIAU hem recollit i presentat les següents al·legacions que a continuació us resumim (podreu accedir al document complet al final del text):

– Que les assignatures de Música i d’Educació plàstica, visual i audiovisual tinguin continuïtat i obligatorietat a tots els cursos de l’ESO.

– Que les assignatures de Música siguin específiques i no per àmbits.

– Que en cas que alguna de les assignatures esmentades finalment s’organitzi per àmbits, això no impliqui la pèrdua d’hores d’educació artística.

– Que a 4t del programa de diversificació curricular s’incloguin les assignatures d’Educació plàstica, visual i audiovisual i Música.

– Que es possibiliti, al docent d’Educació plàstica, visual i audiovisuaMúsica que ho sol·liciti expressament, desdoblar l’aula o disposar d’un segon docent quan el grup tingui un nombre superior a quinze alumnes.

– Que la impartició de l’assignatura d’Igualtat de gènere recaigui en els titulats en Filosofia i tingui continuïtat a tota l’ESO.

– Que els especialistes en Filosofia també tinguin preferència a l’hora d’impartir les matèries optatives Taller de consum responsable i Cooperació i serveis a la Comunitat.

– Que l’assignatura de Geografia i història mantingui, com a mínim, les 3 hores setmanals a 1r, 2n i 3r d’ESO quan sigui per àmbits.

– Que en el nou currículum de secundària s’augmenti considerablement el nombre d’hores setmanals a totes les assignatures emmarcades dins les arts i humanitats.

– Que s’eviti la invasió de competències. L’especialista de cada matèria és l’expert i competent en la branca de coneixement.

– Que no es castigui els centres educatius que decideixen no ensenyar per àmbits amb menys hores de quota.

– Que no correspongui al director o directora del centre la designació del o la docent que ha d’impartir una determinada matèria quan aquesta pugui ser impartida per professorat de diverses especialitats.

– Que es recuperi el redactat que especifica que els centres han d’elaborar el projecte educatiu (PEC) tenint en compte les propostes del claustre.

SIAU s’oposa als sistemes educatius que vagin en detriment de les arts i les humanitats. Volem una societat de lliurepensadors, de persones creatives i amb esperit crític, que siguin capaces de contrastar, reflexionar i decidir per elles mateixes. El futur de la societat no pot estar en mans de gent submisa que no es qüestiona res. Darrerament, sembla que la formació dels més joves ha de girar entorn d’una espècie de decorat teatral on l’únic que importa és un producte final, la imatge resultant que es vol vendre, i no els continguts assolits o el rerefons. Els que vulguin una societat amb una presència residual de les arts i les humanitats, una societat conformista, manipulable i sotmesa al poder que no esperin tenir-nos al seu costat. DEFENSEM LES ARTS I LES HUMANITATS!

Per accedir al document complet d’al·legacions que ha registrat SIAU clicau sobre aquest enllaç