SIAU celebra una sentència pionera que repercuteix positivament a tot el funcionariat de les Illes Balears

Extracte 1 de la sentència pionera guanyada

Joan Crespí, secretari general de SIAU, aquests dies ha rebut una sentència pionera que per primera vegada crea jurisprudència a les Illes Balears i repercuteix positivament a tot el funcionariat del nostre territori, no només al d’educació.

Els fets es remunten al maig i juny de l’any 2020, quan Joan Crespí consolidà un segon trienni i un sexenni, estant en situació de baixa per incapacitat temporal. Un cop finalitzada la baixa, sol·licità l’abonament, amb efectes retroactius, de tots els imports pendents. Educació va optar per fer silenci administratiu a la sol·licitud registrada, tampoc va voler respondre a la petició via correu electrònic i, per acabar-ho d’adobar, quan es contactà telefònicament amb la Conselleria d’Educació, davant l’advertiment que en altres comunitats autònomes es reconeixia aquest dret, que a la Península existien sentències judicials a favor i que, per tant, s’optaria per demandar-los si no es portava a terme l’esmentat pagament, la seva resposta fou: «Si et fa il·lusió demandar-nos, endavant!». Actituds prepotents com aquestes diuen ben poc de les persones que ocupen actualment els càrrecs de responsabilitat dins la Conselleria d’Educació. Tal vegada si les condemnes judicials que sovint reben les paguessin de la seva pròpia butxaca, s’ho pensarien una mica més abans d’optar per anar en contra dels drets dels docents.

Extracte 2 de la sentència pionera guanyada

La Conselleria d’Educació, assistida pel cos d’advocats de la CAIB, finalment ha estat condemnada a pagar l’import reclamat més els interessos corresponents. I, a més, es tracta d’una sentència ferma, que no es pot recórrer. Des de SIAU, celebram que aquesta sentència pionera repercuteixi positivament a tot el funcionariat de les Illes Balears, ja que crea un precedent que convida a reclamar davant la resta d’administracions de les illes que fins ara tampoc no aplicassin aquest criteri. També volem afegir que ens posam a disposició de tots els docents de les Illes Balears que vulguin començar a reclamar a través del nostre sindicat les pujades salarials que haguessin consolidat durant períodes de baixa per incapacitat temporal, per tal que la Conselleria d’Educació els hi hagi de fer l’abonament, en compliment d’aquesta primera sentència a les Illes Balears, la 610/22 del Contenciós Administratiu número 2 de Palma.

Davant un nefast esborrany del concurs de mèrits

No és casualitat haver obtingut accés a l’esborrany del concurs de mèrits abans del pont de Tots Sants. La Conselleria d’Educació ja ens hi té acostumats a treure esborranys just abans de començar períodes festius. No creiem que sigui casualitat.

Per començar, cal dir que hem detectat un conjunt d’aspectes que ens preocupen:

1. Procedència de les places

El fet de no saber cada plaça a quina illa i centre correspon, fa que la verificació de si s’ha aplicat la normativa correctament o no, a l’hora de seleccionar les places, sigui pràcticament impossible de saber.

2. Experiència en places d’àmbit

Sembla que només es puntuaria 0,7 per any treballat a l’especialitat que s’ha consignat en la primera sol·licitud registrada. Fet que no ens sembla bé.

3. Taxa de participació

S’ha establert una taxa molt cara per a la participació en el concurs, 83,72 euros. En altres comunitats autònomes, com Catalunya, la taxa és molt més assequible. La Conselleria farà un bon negoci amb aquest preu!

4. Membres del tribunal

A altres comunitats, com Catalunya, els tribunals no estaran compostos únicament per inspectors. En canvi, a Balears es pretén que només els inspectors formin part dels tribunals, un fet bastant sospitós si es té en compte la politització del cos d’inspectors educatius en aquesta comunitat autònoma. Des de SIAU, no ens sembla bé, el sorteig hauria de ser d’entre els funcionaris de carrera de l’especialitat.

5. Errades garrafals i contradiccions en el redactat

Per exemple en el punt 3.4 de l’annex 1, amb l’actual redactat hi sobra «en primer lloc» per tal que tengui sentit. Segurament aquesta errada sigui perquè la Conselleria hauria fet un «copia/aferra» que prové del punt 3.5. De la mateixa manera, entenem que el punt 2.3 i 7.5 de l’annex 1 poden entrar en contradicció si es vol fer una interpretació estricta del primer punt.

Es tracta d’una petita mostra d’un conjunt d’aspectes que entenem s’haurien de corregir.

Signat un acord de col·laboració electoral

El passat mes de maig SIAU i SIDIB iniciaren converses per tal de dur a terme accions que donessin força als objectius que ambdues formacions s’han fixat. De les converses i les trobades s’ha arribat a l’acord de col·laborar conjuntament i activament en el procés d’eleccions sindicals a les distintes Juntes de Personal que culminarà amb la votació de dia 1 de desembre. Anunciam públicament que en el procés electoral concorrerà solament una de les sigles, SIAU, amb el convenciment que finalment en trauran profit els qui són els vertaders protagonistes, els docents de l’ensenyament públic. Creiem fermament en el que fem i tenim l’esperança en què és possible un altre tipus de sindicalisme. Vivim un moment excepcional, un moment d’emergència que requereix la unió de forces noves i màxima solidaritat. Continuam endavant!

SIAU no participarà en l’aturada parcial de dia 18 d’octubre i fa una crida a la insubmissió dels claustres

Des de SIAU consideram que el que es durà a terme dia 18 d’octubre, poques setmanes abans de les eleccions sindicals, respon a una finalitat purament estètica i electoralista. Els seus convocants no només arriben vuit anys tard sinó que a sobre hi arriben sense la més mínima credibilitat. Si el que està succeint en aquests moments hagués passat durant la legislatura nefasta d’en Bauzà, no s’hauria plantat cara amb una aturada parcial de dues hores i una concentració «descafeïnada» al migdia en un dia laborable sinó amb tot un seguit de mobilitzacions contundents i creïbles. Com la riuada verda de diumenge 29 de setembre de 2013, on es mobilitzà tota la comunitat educativa (docents, alumnat i pares); entre altres propostes que també foren efectives. Per tots aquests motius, a SIAU no volem ser còmplices d’accions de cara a la galeria i tenim clar que no participarem de les de dimarts vinent. A hores d’ara, no és d’estranyar que per dins Conselleria facin broma afirmant que «amb els doblers que ens estalviem d’aquestes dues hores de sou podrem organitzar quelcom interessant». Entenem que hi ha altres tipus d’accions que de veres podrien ser efectives i l’administració no les veuria com un premi; per exemple fer una crida a la insubmissió dels claustres a aplicar la LOMLOE, els nous currículums, etc. I és que no s’hauria de permetre una doble vara de mesurar depenent de si la Conselleria d’Educació està en mans d’un color polític o un altre. No hem d’oblidar que estem davant tot un seguit de despropòsits in crescendo (l’aplicació a correcuita de la LOMLOE, els nous currículums imposats, les ràtios, la gestió del personal en frau de llei, les retallades econòmiques, la fiscalització i burocratització dels centres…) que no fan més que empitjorar el nostre sistema educatiu.

Amb aquestes reflexions volem insistir en el fet que les mobilitzacions no han de ser en cap cas estètiques ni electoralistes, sinó sinceres. Diguem prou als atacs, apliquem la insubmissió i revertim de veres tot el mal que s’està fent al sistema educatiu!

Exigim la publicació immediata del desglossament de places per especialitats que aniran al concurs de mèrits

Continua el secretisme entorn del desglossament de places per especialitats que aniran al concurs de mèrits de les illes. Quasi la totalitat de comunitats autònomes fa temps que ja han publicat les xifres desglossades per especialitats, però la Conselleria d’Educació continua sense fer-ho. Aquesta manca de transparència «diu molt» dels responsables polítics que estan a càrrec d’Educació. Els docents sabem que sense la publicació del desglossament, no és possible dur a terme una revisió acurada de cada plaça que sortirà a concurs. Recordem que la mesa sectorial d’educació, en un acte de connivència total amb l’administració, va donar per bones unes xifres globals distribuïdes per cossos (no per especialitats) sense una prèvia revisió; un fet significatiu que una vegada més ens demostra com funciona actualment la mesa sectorial d’educació.

SIAU rep un burofax on se li sol·licita que faci públic el nom d’una entitat

Fotografia corresponent a la constitució de la Mesa electoral coordinadora de Mallorca (04-10-2022)

El comunicat que férem dia 23 de setembre denunciant que «un sindicat històric» havia intentat impedir, sense èxit, la presència de SIAU a la reunió de «Constitució de la comissió electoral tècnica» (veure aquí) ha tingut dues conseqüències que tot seguit us explicarem: la primera, que a la constitució d’ahir de les Meses electorals coordinadores no es tornés a intentar vetar la nostra presència; i la segona, que avui rebéssim un burofax de l’STEI on se’ns sol·licita que emetem un comunicat públic que de seguida us detallarem.

Respecte a la primera, és sabut que ahir assistírem a les tres reunions de constitució de les Meses electorals coordinadores: la de Mallorca, la de Menorca i la d’Eivissa i Formentera. En aquestes reunions es va decidir el calendari del procés electoral, que culminarà amb la votació de dia 1 de desembre dels funcionaris docents. A partir de divendres es facilitaran els censos electorals tant a les organitzacions sindicals que volen concórrer a les eleccions com als centres educatius. Després del primer intent fallit de vetar-nos el dia 23 de setembre per part d’un «sindicat històric», aquesta vegada les tres reunions s’han pogut desenvolupar amb relativa normalitat. No obstant això, intuïm, a causa del que ens ha arribat a través de diverses fonts, que a mesura que vagi avançant tot el procés electoral ens trobarem amb importants entrebancs als quals haurem de fer front amb contundència. Ens agradaria que no es posessin pals a les regles democràtiques establertes, però això no depèn només de nosaltres.

Quant a la segona conseqüència, avui hem rebut un burofax de l’STEI sol·licitant-nos que emetem un comunicat públic especificant quin sindicat va intentar impedir la presència de SIAU a la reunió de «Constitució de la comissió electoral tècnica». El sindicat en qüestió especifica que «la falta de claredat d’aquest comunicat publicat pel vostre sindicat (SIAU), així com també la trajectòria històrica del nostre sindicat, pot comportar una clara confusió entre els nostres afiliats, així com també entre els lectors del comunicat i de les notícies i altres peces periodístiques que n’hagin pogut derivar», també s’explica que es pot donar lloc a una vulneració del dret a l’honor. A SIAU, considerem impossible que el nostre comunicat pugui vulnerar el dret a l’honor d’aquest sindicat bàsicament per tres motius: perquè no anomenem cap sindicat, perquè a la reunió hi acudiren diversos «sindicats històrics» i perquè des del primer moment sabien que no ens referíem a ells. Per tant, des de SIAU no accedirem a la petició de l’STEI de fer públic el nom de l’entitat. Tots els sindicats que hi eren presents, juntament amb l’administració, varen presenciar els fets; doncs, són coneixedors del nom del sindicat en qüestió. Des de SIAU sempre hem intentat evitar citar públicament el nom de qualsevol sindicat per no entrar en confrontacions innecessàries. Els nostres esforços els volem dedicar a defensar els interessos dels treballadors i retornar-los la veu, tot fent ús d’un dret tan fonamental com és el de la llibertat d’expressió i amb el ple convenciment de no haver atemptat mai contra l’honor d’altri. Dit això, si algun altre sindicat està preocupat pel que vàrem explicar de la reunió amb Personal Docent pot posar-se en contacte amb nosaltres també i li respondrem.

Un sindicat històric intenta impedir, sense èxit, la presència de SIAU a la reunió de «Constitució de la comissió electoral tècnica»

Avui divendres SIAU ha assistit a la reunió que ha tingut lloc a la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb el punt únic «Constitució de la comissió electoral tècnica». La reunió ha estat presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez. Hi han assistit una representació de l’administració, els sis sindicats que actualment formen part de la mesa sectorial d’educació i nosaltres (que per primera vegada pretenem presentar-nos a les eleccions sindicals). Recordem que dia 12 d’agost tingueren lloc els preavisos de celebració d’eleccions sindicals per a les Juntes de Personal de cada illa i, aquesta vegada, a diferència del que va passar a les darreres eleccions sindicals, els preavisos els han signat conjuntament tots els sindicats que tenen representació a la mesa sectorial d’educació.

Durant la reunió d’avui, un sindicat històric ha intentat impedir que hi fóssim, afirmant que «quan es fan les meses tècniques es fan amb els representants» i «que es prenen decisions de la gent que té representació»; es veu que el sindicat en qüestió no era conscient d’estar assistint a la constitució d’una «comissió electoral tècnica» en comptes d’una «mesa tècnica d’educació», entre altres aspectes bàsics i de sentit comú. Tampoc no devia ser conscient que SIAU té dret a assistir a totes les «comissions electorals tècniques» i participar en tot el procés electoral com a sindicat legalment constituït que és. Fins i tot la cap de provisió educativa li ha hagut d’explicar que des de la Conselleria es va contactar amb la Direcció General de Treball per esclarir si nosaltres teníem dret a ser-hi presents i aquests li respongueren que «si hi havia un sindicat que volia concórrer a les eleccions sindicals i havia demanat ser-hi, se l’havia de convocar». De la mateixa manera que el sindicat que ha protestat contra la nostra presència ho ha volgut plasmar en l’acta de la reunió, nosaltres també hem volgut fer constar en acta que vàrem demanar als nostres serveis jurídics si teníem dret a ser-hi, i aquests coincidiren plenament amb la mateixa postura que la Direcció General de Treball. Per tot això, i per la urgència del moment que viu la comunitat educativa, hem deixat ben clar que formarem part d’aquestes reunions, li pesi a qui li pesi. És ben hora d’acceptar que des de SIAU tenim dret a participar en tot el procés electoral i, per tant, es deixin de maquinar maneres d’impedir-ho.

Fa quatre anys, algunes forces sindicals sense representació a la mesa sectorial ens consta que ja es varen trobar amb importants entrebancs en l’intent de concórrer a les eleccions. Sense entrar a debatre els motius de fons, des de SIAU desitgem que enguany el procés sigui el més transparent possible i que actituds com la viscuda avui no es tornin a repetir. La participació democràtica i la pluralitat no s’ha de veure mai com a quelcom negatiu, sinó tot el contrari. Reflexions com aquestes, en ple segle XXI i en una «democràcia», no hauria de ser necessari fer-les.

· A continuació podràs visualitzar la notícia de Diari de Balears de divendres 23 de setembre de 2022: https://www.dbalears.cat/balears/balears/2022/09/23/371359/siau-denuncia-sindicat-historic-intentat-impedir-seva-presencia-reunio-amb-educacio.html

SIAU intervé satisfactòriament en un cas complex i insòlit entorn la plaça d’una interina

Des que es va dur a terme la primera adjudicació de places per a interins docents pel curs 2022-2023 fins al darrer procés setmanal de substitucions que finalitzà dilluns passat, multitud de mestres han contactat amb SIAU per denunciar greus errades informàtiques i informació errònia a les places. 

No oblidem que el passat mes d’agost més d’un centenar d’interins amb molts d’anys d’experiència es van quedar sense plaça. Part dels afectats es trobaven amb justificants d’haver conclòs el tràmit amb totes les places seleccionades com a «no preferents», tot i que l’interessat les hagués seleccionat (una part o totes elles) com a «preferents»; també hi havia places no seleccionables que, per funcions i perfils marcats, la persona hi tenia dret; sol·licituds no registrades per coincidir amb una caiguda del servidor; desinformació provinent de personal de l’administració; a més a més del cas de 3 mestres que se’ls hi va adjudicar una vacant de fins a tres anys de durada i per una suposada “errada” el dia 1 de setembre se’ls va denegar poder-se incorporar al centre (una de les afectades va tenir una crisi d’ansietat que requerí assistència sanitària); entre altres situacions esperpèntiques.  

Les incidències, com us comentàvem al principi, també han arribat als tràmits setmanals de substitucions. Ho hem observat quan l’interí s’incorpora a la plaça adjudicada i posteriorment se li comuniquen canvis en les funcions, perfils… També en la data de finalització prevista hi ha incongruències, trobant-nos amb centres educatius que recorden a la Conselleria que una plaça finalitzarà dins del primer trimestre escolar i, així i tot, la plaça acaba sortint al tràmit com una substitució de tot el curs escolar. Tot i la gravetat dels fets, no podem passar per alt un cas complex i insòlit en el qual SIAU ha intervingut durant la primera quinzena de setembre i ha acabat bé. A continuació us en fem un breu resum: en el primer tràmit setmanal de substitucions d’aquest curs, que s’inicià divendres dia 2 de setembre, es va adjudicar, a una docent, una plaça a jornada completa en un centre de Palma (que de moment mantindrem en l’anonimat). El dia 8 de setembre s’informà la professora a qui se li havia adjudicat aquesta plaça que hauria de compartir la jornada entre dos centres (mitja jornada en cadascun d’ells); aquesta informació tan important no s’havia detallat en el primer tràmit setmanal de substitucions. Quatre dies després, el dia 12, la plaça deixa de ser compartida i s’informa la docent que aquesta passarà a ser tan sols de mitja jornada. Finalment i després que SIAU es reunís amb l’afectada, amb responsables de l’administració, i amb membres de l’equip directiu del centre, ahir dia 15 de setembre aconseguírem que la plaça mantingués les característiques inicials del 2 de setembre (jornada completa i en el mateix centre). Així doncs, la persona afectada, després de dues setmanes de patiment, ha vist com el seu cas s’ha acabat resolent satisfactòriament. Des de SIAU celebrem aquesta petita victòria amb desenllaç feliç sense oblidar que encara queden molts afectats pendents també d’una solució digna. Queda clar que una gestió més humana i eficaç de les problemàtiques és factible quan hi ha empatia i bona voluntat.